Τι είναι μια συναλλαγή υψηλής αξίας;

Οποιαδήποτε συναλλαγή με κάρτα που είναι σημαντικά υψηλότερη από μια συναλλαγή που κανονικά θα δεχόσασταν, θεωρείται υψηλής αξίας και ενέχει αυξημένο κίνδυνο αμφισβήτησης πληρωμών, όπως οι ακυρώσεις χρέωσης.

Όρια συναλλαγών

Μπορείτε να δέχεστε πληρωμές οποιασδήποτε αξίας άνω του 1 € με τη SumUp αφού επαληθεύσετε την ταυτότητά σας. Ωστόσο, οι συναλλαγές υψηλής αξίας παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο και ενδέχεται να σταματήσουν για λόγους ασφαλείας.

Δεχτείτε πληρωμές υψηλής αξίας με ασφάλεια

Η διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων για την εγκυρότητα των πληρωμών είναι απαραίτητη για την υπεράσπισή σας έναντι κατηγοριών για απάτη. Η ακόλουθη τεκμηρίωση μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο αποδεικτικό στοιχείο σε περίπτωση ακύρωσης χρέωσης:

  • Υπογεγραμμένο αντίγραφο του τιμολογίου πληρωμής

  • Υπογεγραμμένο αντίγραφο της σύμβασης με τον πελάτη σας

  • Απόδειξη παράδοσης

Οι διάφορες αμφισβητήσεις μπορεί να απαιτούν διαφορετικά αποδεικτικά στοιχεία, δείτε ποια αποδεικτικά στοιχεία είναι χρήσιμα όταν αμφισβητείτε διαφορετικούς τύπους ακύρωσης χρεώσεων.

Δεχτείτε όλες τις πληρωμές με ασφάλεια

Προκειμένου να αποφύγετε την ακύρωση χρεώσεων, είναι σημαντικό να λαμβάνετε προφυλάξεις για την ασφαλή αποδοχή πληρωμών ανεξαρτήτως της αξίας τους.