Οι συναλλαγές υψηλής αξίας ενδέχεται να παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο ακύρωσης χρέωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον οδηγό μας για την ακύρωση χρέωσης.

Τι είναι μια συναλλαγή υψηλής αξίας;

Μια συναλλαγή υψηλής αξίας είναι οποιαδήποτε συναλλαγή με κάρτα ίση ή μεγαλύτερη από 10.000 € για συναλλαγές με φυσική παρουσία κάρτας ή ίση ή μεγαλύτερη από 5.000 € για συναλλαγές χωρίς φυσική παρουσία κάρτας. Αυτές οι συναλλαγές συνοδεύονται από σχετικούς κινδύνους. Έτσι, έχουμε καταρτίσει μερικές οδηγίες σχετικά με τα όρια συναλλαγώνώστε να είστε ασφαλείς.

Επεξεργασία πληρωμής υψηλής αξίας

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος πληρωμών υψηλής αξίας σημαίνει ότι, ως χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, πρέπει να επαληθεύουμε τέτοιες πληρωμές που γίνονται δεκτές μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Για την προστασία της επιχείρησής σας, ενδέχεται να ζητήσουμε τα ακόλουθα έγγραφα για πληρωμή υψηλής αξίας που υποβάλλεται σε επεξεργασία μέσω της SumUp:

  • Ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο του τιμολογίου για τις πληρωμές

  • Ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο της σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και τον πελάτη σας (εάν υπάρχει)

  • Ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο της δήλωσης της SumUp (δείτε ένα αντίγραφο παρακάτω)

  • Μια απόδειξη παράδοσης (κατά την αποστολή των εμπορευμάτων)

  • Οποιαδήποτε άλλα σχετικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας του πελάτη σας

Θα πρέπει να λάβετε υπόψη τη συλλογή και τήρηση αρχείου με τα κατάλληλα έγγραφα, για να διευκολύνετε τη διαδικασία επαλήθευσης πληρωμών υψηλής αξίας.

Κατανόηση της δήλωσης του κατόχου της πιστωτικής κάρτας

Το να ζητήσετε από τον πελάτη σας να συμφωνήσει ότι έχει εγκριθεί μια πληρωμή μειώνει τη δυνατότητα λήψης ακύρωσης χρέωσης. Αυτή η δήλωση αποτελεί έναν τρόπο επαλήθευσης μιας συναλλαγής. Μπορείτε να λάβετε αυτό το έγγραφο παρακάτω και να το εκτυπώσετε ή να το στείλετε στον πελάτη σας.