Πρότυπα ασφαλείας

Για την προστασία των συναλλαγών σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από τρίτους, η SumUp συμμορφώνεται με τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας του τομέα πληρωμών με κάρτα:

  • Το Πρότυπο Ασφάλειας Δεδομένων Βιομηχανίας Καρτών Πληρωμών (Payment Card Industry Data Security Standard - PCI DSS) είναι το υψηλότερο πρότυπο ασφάλειας δεδομένων που χρησιμοποιείται στον κλάδο των πιστωτικών καρτών όσον αφορά τη μεταφορά και την αποθήκευση δεδομένων.

  • Το πρωτόκολλο SSL (Secure Socket Layer) και το πρωτόκολλο TLS (Transport Layer Security) αποτελούν "πρωτόκολλα κρυπτογράφησης" τα οποία προστατεύουν τα δεδομένα που μεταδίδονται μέσω του διαδικτύου. Χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση 256 bit, το υψηλότερο δυνατό επίπεδο που διατίθεται σήμερα.

  • Το PGP (Pretty Good Privacy) αποτελεί ένα διεθνές πρότυπο για την ασφαλή αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων.

Συλλογή πληροφοριών

Κατά τη δημιουργία ενός Προφίλ SumUp, θα σας ζητηθούν οι ακόλουθες πληροφορίες:

  • Όνομα και επώνυμο

  • Διεύθυνση/Τόπος

  • Αριθμός τηλεφώνου

  • Διεύθυνση email

  • Στοιχεία εταιρείας

  • Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού

  • Άλλες σχετικές πληροφορίες, ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης

Για την εκτέλεση των απαραίτητων διαδικασιών επαλήθευσης σε μεταγενέστερο στάδιο, ενδέχεται να ζητήσουμε πρόσθετες προσωπικές πληροφορίες από εσάς ή από υπηρεσίες επαλήθευσης τρίτων με τις οποίες διατηρούμε συμβατικές σχέσεις.

Σημαντικό:

Αν και ενδεχομένως να ζητήσουμε τη διεύθυνση email σας για να ταυτοποιήσουμε το προφίλ σας, η SumUp δεν θα σας ζητήσει ποτέ τον κωδικό πρόσβασής σας. Ποτέ, σε καμία περίπτωση, μην δώσετε τον κωδικό πρόσβασής σας μέσω τηλεφώνου ή email.

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη SumUp για την αποδοχή πληρωμών με κάρτα, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη συναλλαγή και τον τόπο διενέργειας της συναλλαγής. Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες που σχετίζονται με την επικοινωνία σας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας. Ωστόσο, η SumUp δεν διανέμει ποτέ αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, εκτός από τις περιπτώσεις όπου αυτό είναι απαραίτητο για τη διεκπεραίωση μιας συναλλαγής.

Η SumUp δεν θα πωλήσει ούτε θα ενοικιάσει τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους. Προκειμένου να διεκπεραιώνουμε τις πληρωμές με ασφάλεια (π.χ. πρόληψη απάτης) και να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, είναι απαραίτητο να μοιραστούμε ορισμένα από τα στοιχεία πληρωμής με συνεργαζόμενες εταιρείες.

Πρόσθετες πληροφορίες

Η χρηµατοοικονοµική ασφάλεια, τόσο η δική σας όσο και των πελατών σας, αποτελεί πάντα την κορυφαία μας προτεραιότητα. Επομένως, ενδέχεται περιστασιακά να σας ζητήσουμε να παράσχετε ορισμένες επιπλέον πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες πληρωμές με κάρτα που εκτελείτε με τις υπηρεσίες της SumUp. Αυτά τα αιτήματα είναι πολύ σπάνια και πραγματοποιούνται για την προστασία του προφίλ σας και του προφίλ των κατόχων καρτών με τους οποίους δραστηριοποιείστε επιχειρηματικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η SumUp ενδέχεται να ζητήσει ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα αγαθά ή/και τις υπηρεσίες που παρέχετε, τιμολόγια για συγκεκριμένες συναλλαγές και στοιχεία επικοινωνίας (εάν είναι διαθέσιμα) για τον πελάτη σας, ώστε να μπορέσουμε να επαληθεύσουμε την πληρωμή.

Ασφάλεια και τεχνολογία δικτύου

Καθώς η συσκευή SumUp κρυπτογραφεί όλες τις πληροφορίες ενώ διαβάζει την κάρτα, τυχόν μη κρυπτογραφημένα δεδομένα δεν αποθηκεύονται ποτέ ούτε στο τερματικό POS ούτε στο smartphone/tablet σας κατά τη διαδικασία της συναλλαγής. Η ομάδα μας εργάζεται σκληρά για την ασφάλειά σας και, ως εκ τούτου, ενημερώνουμε συνεχώς όλα τα συστήματά μας για να διασφαλίσουμε ότι παρέχουμε τα κατάλληλα επίπεδα προστασίας. Επιπλέον, λαμβάνουμε κάθε απαραίτητο προληπτικό μέτρο για τη διατήρηση της ασφάλειας των συστημάτων μας και των δεδομένων των πελατών μας. Ως εκ τούτου, διαθέτουμε εξειδικευμένες εσωτερικές και εξωτερικές ομάδες για να ελέγχουμε τα συστήματα ασφαλείας μας σε τακτική βάση και υποβάλλουμε πάντα τα ευαίσθητα δεδομένα σε αυστηρό έλεγχο.

Κινητές συσκευές και ασφαλείς πληρωμές

Η επεξεργασία των πληρωμών SumUp γίνεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας του κλάδου. Η διαδικασία συναλλαγών της SumUp διασφαλίζει ότι όλα τα δεδομένα είναι κρυπτογραφημένα και μεταφέρονται στον ασφαλή διακομιστή πληρωμών μας.

Επιπλέον, η SumUp δεν αποθηκεύει ποτέ ευαίσθητα δεδομένα σε κινητές συσκευές, όπως το smartphone, το tablet ή το τερματικό POS σας.