1. Στο προφίλ σας SumUp, πατήστε «Σύνδεσμοι Πληρωμής» στο μενού πλοήγησης στα αριστερά της οθόνης.

  2. Μεταβείτε προς τα κάτω, για να δείτε όλους τους συνδέσμους πληρωμής που στείλατε, μαζί με τις καταστάσεις τους.