Ενεργοποιήστε το SCA για τη SumUp Card σας

  1. Συνδεθείτε στην Εφαρμογή SumUp στο τηλέφωνο που θα χρησιμοποιείτε για την έγκριση πληρωμών και βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι ενημερωμένη.

  2. Επιλέξτε "Λογαριασμός" στην αρχική οθόνη.

  3. Πατήστε το σύμβολο ρυθμίσεων στην επάνω γωνία και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Ασφάλεια λογαριασμού".

  4. Ενεργοποιήστε τον ισχυρό έλεγχο ταυτότητας πελατών, πατώντας το κουμπί εναλλαγής.

  5. Θα λάβετε ένα SMS με έναν μοναδικό κωδικό επαλήθευσης. Εισαγάγετε τον κωδικό στην ενότητα "Επαλήθευση μέσω τηλεφώνου" της εφαρμογής και πατήστε "Επιβεβαίωση".

Εάν, μετά την ενεργοποίηση του SCA, η συναλλαγή σας εξακολουθεί να μην είναι επιτυχής, δείτε τις συνήθεις αιτίες αποτυχίας της συναλλαγής. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ιδιοκτήτη του ηλεκτρονικού καταστήματος ή να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική μέθοδο πληρωμής.

Σημαντικό:

Τα εν λόγω μέτρα ασφαλείας έγιναν υποχρεωτικά για τις ηλεκτρονικές πληρωμές από τον Μάρτιο 2021.

Ρυθμίστε βιομετρικές επιβεβαιώσεις και ειδοποιήσεις

Για να κάνετε τη λειτουργία SCA πιο γρήγορη και πιο ασφαλή, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας με το δακτυλικό σας αποτύπωμα ή με το Face ID σας. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε το κουμπί εναλλαγής "Touch ID" στην ενότητα "Ασφάλεια κάρτας".