Όρια μεταφοράς με τον Επαγγελματικό λογαριασμό

Σημείωση:

Μπορείτε να ζητήσετε αλλαγή σε αυτά τα όρια επικοινωνώντας με την Ομάδα Υποστήριξης. Έχετε υπόψη ότι δεν μπορούν να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα.