Πώς λειτουργούν οι ακυρώσεις χρέωσης

Ένα διάγραμμα ροής που δείχνει τη διαδικασία ακύρωσης χρέωσης.
1. Ο κάτοχος της κάρτας υποβάλει αίτηση για ακύρωση χρέωσης.
2. Ο έμπορος επιλέγει αν θα υποβάλει ένσταση και παρέχει αποδεικτικά στοιχεία για την εγκυρότητα της συναλλαγής.
3. Η εκδότρια τράπεζα αποφασίζει με βάση τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία.
4. Αν ο κάτοχος της κάρτας χάσει και επιλέξει να υποβάλει ένσταση, μπορεί να ακολουθήσει και δεύτερη ακύρωση χρέωσης.
Σημείωση:

Οι πάροχοι πληρωμών χρεώνουν ένα μη επιστρέψιμο τέλος 10 € για τις ακυρώσεις χρεώσεων. Ως εκ τούτου, είναι πάντα καλύτερο να λαμβάνετε προφυλάξεις κατά τις απομακρυσμένες πληρωμές και να πραγματοποιείτε ασφαλείς πληρωμές για την αποφυγή των ακυρώσεων χρεώσεων.

Διαδικασία ακύρωσης χρέωσης της SumUp

 1. Η συνεργαζόμενη αποδέκτρια τράπεζά μας ειδοποιεί τη SumUp για την ακύρωση χρέωσης. Θα ενημερώσουμε τα συστήματά μας αναλόγως και θα σας ειδοποιήσουμε μέσω email.

  • Θα καλύψουμε το αρχικό κόστος της ακύρωσης χρέωσης, οπότε δεν θα φύγουν καθόλου χρήματα από το προφίλ SumUp που διαθέτετε στο σημείο αυτό. Αντίθετα, τα χρήματα θα αφαιρεθούν από την επόμενη προγραμματισμένη εξόφλησή σας.

 2. Για να υποβάλετε ένσταση και να ανακτήσετε τα χρήματα, πρέπει να προσκομίσετε τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για την αμφισβήτηση της ακύρωσης χρέωσης εντός του χρονικού πλαισίου που έχει ορίσει η αποδέκτρια τράπεζα.

  • Θα ενημερωθείτε για την προθεσμία. Εάν χάσετε αυτήν την προθεσμία, το ζήτημα θα θεωρηθεί ότι έχει κλείσει και ο κάτοχος της κάρτας θα κρατήσει τα χρήματα.

 3. Η εκδότρια τράπεζα θα προσπαθήσει να στοιχειοθετήσει επιτυχώς την ακύρωση χρέωσης. Με άλλα λόγια, θα αποφασίσει για την εγκυρότητα της συναλλαγής με βάση τις παρεχόμενες πληροφορίες.

  • Εάν η εκδότρια τράπεζα αποφασίσει υπέρ του κατόχου της κάρτας, ο κάτοχος της κάρτας θα κρατήσει τα χρήματα.

  • Αν η εκδότρια τράπεζα αποφασίσει υπέρ σας, η ακύρωση χρέωσης θα αντιστραφεί. Ωστόσο, ο κάτοχος της κάρτας έχει ακόμη το δικαίωμα να αμφισβητήσει την απόφαση αυτή. Θα κρατήσουμε τα χρήματα για 60 ημέρες μέχρι τη λήξη της περιόδου υποβολής ένστασης και στη συνέχεια θα σας επιστρέψουμε τα χρήματά σας.

 4. Αν ο κάτοχος της κάρτας αμφισβητήσει την απόφαση της εκδότριας τράπεζας, θα ακολουθήσει μια δεύτερη ακύρωση χρέωσης με τον εκδότη της κάρτας να λαμβάνει την τελική απόφαση. Θα σας ειδοποιήσουμε σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο.

  • Οι περιπτώσεις που αφορούν τις κάρτες Visa, Diner’s Club και Discover επιτρέπουν την υποβολή περισσότερων αποδεικτικών στοιχείων στον εκδότη της κάρτας πριν από τη λήψη μιας τελικής απόφασης.