Πώς να ανακτήσετε μια πληρωμή με άμεση χρέωση

Υπάρχουν δύο τρόποι για να ανακτήσετε μια πληρωμή με άμεση χρέωση:

  • Έως και 8 εβδομάδες μετά την πληρωμή, μπορείτε να ζητήσετε αυτόματη επιστροφή χρημάτων χωρίς να αναφέρετε κάποια αιτιολογία.

  • Από 8 εβδομάδες έως και 13 μήνες μετά την πληρωμή, μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων αλλά θα πρέπει να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία για την αξίωσή σας. Οι πιστωτές έχουν στη διάθεσή τους 40 ημέρες για να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν τη νομιμότητα της άμεσης χρέωσης και εντολής.

Τα αιτήματα που υποβάλλονται εντός 8 εβδομάδων μετά τη συναλλαγή θα είναι αυτόματα και θα εκτελούνται εντός μία εργάσιμης ημέρας. Για αιτήματα που υποβάλλονται μετά από 8 εβδομάδες, θα πρέπει να απευθύνεστε στην Ομάδα Υποστήριξης για να προσκομίσετε δικαιολογητικά έγγραφα.

Σημείωση:

Μπορείτε επίσης να αρνηθείτε μια αίτηση πληρωμής με άμεση χρέωση εκ των προτέρων. Ωστόσο, συνιστάται να το κάνετε αυτό μόνο κατόπιν προηγούμενης έγκρισης από τον πιστωτή σας.