Mis peaks olema arvel kirjas

Üksikasjalik arve, mille esitajaks on teie ettevõte, peaks:

  • sisaldama lisaks ärinimele ka SumUpi kui makseteenuse pakkujat;

  • olema väljastatud arve saaja kaardi omanikule;

  • sisaldama makse summat ja kuupäeva ning need peavad kattuma tehingu andmetega teie müügiajaloos;

  • olema kaardi omaniku poolt allkirjastatud;

  • sisaldama kliendi aadressi ja telefoninumbrit või e-posti aadressi (juhuks, kui peame temaga ühendust võtma).