Märkus:

Printimine on võimalik ainult siis, kui 3G-makseterminal on ühendatud Wi-Fi või mobiilivõrku.

Kviitungite printimine

Nõudmisel printimine vs automaatne printimine

Saate valida nõudmisel printimise ja iga tehingu kviitungi automaatse printimise vahel. Seadeid saate soovi korral alati hiljem muuta.

 1. Alustuseks kasutage oma 3G-makseterminali noolenuppe, et valida menüüs „Seadme sätted”.

 2. Seejärel valige „Printer”.

 3. Valige „Automaatne printimine”.

 4. Seejärel lülitage see sisse või välja.

Kui automaatne printimine on välja lülitatud, kuvatakse kviitungi valikud pärast teadet „Makse on kinnitatud”. Printimiseks vajutage lihtsalt nuppu „Trüki kviitung”. Kui automaatne printimine on aga sisse lülitatud, trükitakse aga kviitung automaatselt pärast teadet „Makse on kinnitatud”.

Oluline!

Kui soovite printida kviitungi, ühendage kindlasti makseterminal printeriga enne makse aktsepteerimiseks rohelise linnukese vajutamist. Kui ühendate selle pärast tehingu alustamist, ei ole printimine selle tehingu puhul enam võimalik.

Varasemate tehingute kviitungite printimine

Kviitungeid saate igal ajal uuesti printida oma müügiajaloost.

 1. Kasutage noolenuppe, et kerida alla jaotise „Müügiajalugu” juurde ning valige soovitud tehing.

 2. Valige suvand „Kviitung”.

 3. Nüüd saate valida kviitungi printimise või selle saatmise e-posti/SMS-iga.

Kviitungite ärarebimine ja paberiummistuse tõrge

Rebige kviitungit risti ja ülespoole (enda poole). Vaadake selgitust illustratsioonilt.

Valesti rebimisel võidakse kuvada teade selle kohta, et printeril on paber otsas. Selle parandamiseks toimige nii.

 1. Vajutage printeril paberirulli kaanele, et see avada.

 2. Tõmmake veidi paberit välja.

 3. Sulgege kaas uuesti.

Paberirulli vahetamine

Printeriga tuleb kaasa 3 paberirulli (1 printeris ja 2 varuks). Kui need saavad otsa, kasutage 57 mm laiusega ja 30 mm läbimõõduga paberirulle.

Kui printeri paber on otsas, kuvatakse kaardilugeja ekraanil selle kohta vastav teade. Paberirulli otsalõppemisest annavad märku ka kviitungitele ilmuvad helepunased triibud. Paberirulli vahetamiseks toimige nii.

 1. Vajutage kaant, et see avada.

 2. Sisestage uus paberirull, nagu näidatud järgmisel illustratsioonil.

 3. Sulgege kaas uuesti.

Laadimisalus

Kui printer on ühendatud vooluvõrku, laeb see nii enda kui ka ühendatud 3G-makseterminali akut. Printeri laadimispordi kõrval olev LED-märgutuli põleb laadimise ajal punaselt. Kui aku on täis laetud, muutub tuli roheliseks.

Printeri aku laetuse kontrollimiseks toimige järgmiselt.

 1. Kinnitage oma 3G-makseterminal printeri külge.

 2. Valige „Menüü”.

 3. Valige „Seadme sätted”.

 4. Valige „Printer”.

Seadme komplektis on ka laadimisadapter. Mõne teise tootja toiteadapteri kasutamisel veenduge, et see toetab USB-C – USB-C laadimist ning vastab järgmistele pinge ja voolutugevuse nõuetele: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A.

Muude parameetritega toiteadapteri kasutamisel võite printerit kahjustada.