Kuidas ühendada Wi-Fi võrku

 1. Valige soovitud keel.

 2. Teilt küsitakse nüüd, kas soovite luua ühendust Wi-Fi võrguga. „Jah” valimiseks vajutage makseterminali rohelise linnukese klahvi.

 3. Makseterminal otsib nüüd Wi-Fi võrke.

 4. Valige soovitud võrk, kasutades makseterminali üles- ja allanooleklahve.

 5. Kinnitage võrguvalik, vajutades rohelise linnukese klahvi.

 6. Sisestage Wi-Fi parool ja vajutage „OK”, et kinnitada.

Seade loob nüüd ühenduse valitud võrguga. Nüüd saate oma makseterminali sisse logida.

Tähtis

Kui kasutate meie 3G-makseterminali vanemat versiooni, pole teil võimalik Wi-Fi ühendust kasutada. Kui olete oma seadme sisse lülitanud, ühendub makseterminal automaatselt internetti, et saaksite alustada maksete aktsepteerimist.

Ühendamine mobiilivõrku

Integreeritud SIM-kaart võimaldab kaardilugejal ühenduda parima leviga mobiilivõrku. Makseterminaliga saab kasutada tasuta piiramatus mahus mobiilset andmesidet, seega ei teki teile lisakulusid.

On äärmiselt oluline, et te ei vahetaks ega manipuleeriks integreeritud SIM-kaarti. Vastasel juhul ei pruugi seade enam õigesti töötada.

 1. Lülitage oma 3G-makseterminal sisse.

 2. Valige soovitud keel.

 3. Teilt küsitakse nüüd, kas soovite ühendada Wi-Fi võrku. Valige makseterminali allanooleklahvi abil „Mitte praegu” ja kinnitage rohelise linnukese klahviga.

Seade loob nüüd ühenduse tugevaima signaaliga võrguga.

SIM-kaardiga seotud probleemid

Kui teie seadmel on raskus internetiühenduse loomisel ja kuvab teate „Ühenduse viga”, proovige järgmisi meetmeid.

 • Taaskäivitage seade. Lülitage seade välja, hoides toitenuppu 4 sekundit all, kuni kõik 4 rohelist LED-märgutuld kustuvad. Oodake mõned sekundid veel ja lülitage siis seade sisse.

 • Liikuge parema mobiilileviga kohta. Levi on kõige parem avatud kohtades ja akende lähedal.