Kuidas ühendada Wi-Fi võrku

  1. Vajutage Solo ekraani ülaosas olevat noolt või lohistage seda allapoole ja valige „Ühendused”.

  2. Veenduge, et Wi-Fi lüliti on seatud sisselülitatud asendisse, et teie Solo saaks Wi-Fi võrke otsida.

  3. Valige võrk, kuhu soovite ühenduda ning sisestage Wi-Fi võrgu salasõna.

  4. Vajutage „Valmis” ja teie Solo ühendub valitud Wi-Fi võrku.

Ühendamine mobiilivõrgu kaudu

Teie Solo integreeritud SIM-kaart pakub piiramatut mobiilset andmesidet ja sellele pole vaja kunagi minuteid või gigabaite osta. Niimoodi saate alustada maksete aktsepteerimisega ka siis, kui Solo läheduses pole ühtki Wi-Fi võrku.

SIM-kaardiga seotud probleemid

Kui mobiilne andmeside ei toimi või levi on nõrk, proovige järgmist.

  • Lähtestage Wi-Fi moodul. Avage ühenduste kuva ning lülitage Solo Wi-Fi moodul välja ja uuesti sisse.

  • Taaskäivitage seade. Hoidke toitenuppu mõned sekundid allavajutatuna, kuni ilmub väljalülitamise viip ja vajutage „Lülita välja”. Oodake mõned sekundid ja lülitage seejärel oma seade tagasi sisse.

  • Liikuge parema mobiilileviga kohta. Levi on sageli parem avatud kohtades ja akende lähedal.