Wi-Fi või mobiilivõrku ühendamine

Valige, kas kasutada Wi-Fit või integreeritud SIM kaarti ja piiramatut mobiilset andmesidet.

  1. Lohistage Solo ekraani ülaosas olevat noolt allapoole.

  2. Valige „Ühendused”.

    • Wi-Fi kasutamiseks lülitage sisse Wi-Fi lüliti. Teie Solo makseterminal otsib seejärel uusi turvalisi võrke, millega on võimalik ühendada, või loob automaatselt ühenduse salvestatud võrguga.

    • Mobiilne andmeside – vajutage „Mobiilne andmeside” ja aktiveerige mobiilse andmeside lüliti, et luua ühendus automaatselt kõige tugevama leviga mobiilivõrguga.

Ühenduvusprobleemide lahendamine

  • Taaskäivitage oma seadme Wi-Fi moodul – lülitage oma seadme Wi-Fi moodul välja ja tagasi sisse, et ühendus lähtestada.

  • Taaskäivitage oma Wi-Fi ruuter – lülitage ruuter välja ja uuesti sisse, et oma võrk lähtestada.

  • Taaskäivitage oma seade – lülitage oma seade välja ja uuesti sisse, kasutades toitenuppu.

  • Liikuge ruuterile lähemale – minge Wi-Fi pääsupunktile lähemale, et leida parema leviga koht.