Tähtis:

Pange tähele,et kõiki selles artiklis nimetatud printereid tuleb kasutada koos SumUpi rakendusega, et printida kviitungeid Air-kaardilugejaga aktsepteeritud tehingute kohta.

Toetatud mobiilsed printerid

 • Mobiilne Bluetoothiga printer Bixolon SPP-R200lliK/BEGE

 • Mobiilne Bluetoothiga printer Bixolon SPP-R210iK/BEGE

 • Mobiilne Bluetoothiga printer Star Micronics SM-L200

Ühendage mobiilseade ja printer

Järgnevalt on kirjeldatud, kuidas ühendada oma mobiilne seade ühega toetatud mobiilsetest printeritest.

 1. Kasutage alltoodud juhiseid, et printeri iOS-režiim inaktiveerida.

 2. Veenduge, et Bluetooth on teie mobiilseadmes sisse lülitatud ning otsige Bluetooth-seadmete hulgast printerit ja valige see.

 3. Kui küsitakse PIN-koodi, sisestage „0000” ja vajutage „Ühenda”.

 4. Klõpsake SumUpi rakenduses profiili sümbolit ekraani nurgas ja valige „Printimine”.

 5. Veenduge, et lüliti „Printimiseks valmis” on aktiivne ja klõpsake „Printer”, et otsida saadaolevaid printereid.

 6. Valige ühenduse loomiseks oma printer ning vajutage rakenduses „Prindi testleht”, et ühendust kontrollida.

Kuidas iOS-režiim inaktiveerida

 1. Lülitage printer sisse.

 2. Avage paberisöötur.

 3. Vajutage esmalt toitenuppu ja hoidke seda all. Hoidke toitenuppu allavajutatuna ja vajutage samal ajal paberisööturi nuppu, kuni printer teeb piiksu.

 4. Sulgege paberisööturi kate. Prinditakse kviitung tekstiga „iOS mode disabled!! Please reboot printer”.

 5. Kui olete printeri taaskäivitanud, saab seadet kasutada Androidi nutitelefoni/tahvelarvutiga.

 6. Korrake protseduuri, kui soovite iOS-režiimi taasaktiveerida.