Kviitungi saatmine

  1. Kui olete aktsepteerinud makse oma SumUp 3G-makseterminaliga, valige „Kviitung e-kirjaga” või „Kviitung SMS-iga”.

  2. Sisestage kliendi e-posti aadress või telefoninumber ja kinnitage rohelise linnukese nupuga.

Märkus

Kviitungid tõendavat tehingut ning on seega kasulikuks asitõendiks teabenõude, pettuseteate või kaardimakse tagasinõude saamise korral.

Kviitungi uuestisaatmine

  1. Avage müügiajalugu oma SumUp 3G-makseterminali ekraanil ning valige tehing, mille kviitungi soovite uuesti saata.

  2. Valige „Kviitung” ja seejärel „Kviitung e-kirjaga” või „Kviitung SMS-iga”.

    • Kui 3G-printer on ühendatud, saate soovi korral ka kviitungi uuesti printida.

  3. Sisestage kliendi kontaktandmed ja kinnitage rohelise linnukese nupuga.

Kviitungi printimine

  1. Ühendage oma 3G-makseterminal oma 3G-printeriga ja aktsepteerige makse oma 3G-makseterminaliga.

  2. Kui tehing on tehtud, valige „Trüki kviitung”, et printida paberkviitung.

Kui lubasite automaatse printimise, prinditakse pärast iga tehingut paberkviitung automaatselt. Saate printida ka varasemate tehingute kviitungeid, järgides kviitungi uuestisaatmise juhiseid ning valides paberkviitungi printimise valiku.

Märkus

Eraelu puutumatusega seotud kaalutlustel ei salvesta me kviitungite esitamiseks kasutatud kontaktandmeid. Seega kirjutage üles kõik, mida arvate hiljem vaja minevat.