Mis on suure väärtusega tehing?

Kõiki kaarditehinguid, mille väärtus on oluliselt suurem teie tavapärastest tehingutest, loetakse suure väärtusega tehinguks, millega kaasneb suurem oht tehingu vaidlustamiseks (nt kaardimakse tagasinõude saamiseks).

Tehingulimiidid

Kui teie profiil on lõplikult kinnitatud, saate aktsepteerida SumUpiga makseid igas väärtuses alates 1,00 €-st. Kuid suure väärtusega tehingud on suurema riskiga ning need võidakse turvalisuse kaalutlustel blokeerida.

Suure väärtusega maksete turvaline töötlemine

Tehingu ehtsust tõendavate dokumentide säilitamine on ülioluline, et saaksite end kaitsta pettusesüüdistuste eest. Tagasinõudele vastuväite esitamisel on kasu järgmistest dokumentidest.

  • Allkirjastatud koopia ostu-müügiarvest

  • Allkirjastatud koopia teie ja kliendi vahelisest lepingust

  • Kauba kohaletoimetamist tõendav dokument

Erinevad vaidlused võivad nõuda erinevaid tõendeid; vt millised tõendid on kasulikud tagasinõudele vastuväite esitamisel.

Aktsepteerige kõiki makseid turvaliselt

On äärmiselt oluline võtta sobivad ettevaatusabinõud ja aktsepteerida makseid turvaliselt, et vältida tagasinõudeid igasuguse väärtusega tehingute puhul.