Lugege meie kaardimakse tagasinõude juhendist lisateavet selle kohta, kuidas toimub kaardimakse tagasinõudele vastuväite esitamine SumUpis.

Pettus – kaardi füüsilise kohalolekuta tehing

See juhtub, kui kaardi omaniku väitel tema tehinguks luba ei andnud ning seda ise ei teinud. Näiteks juhul, kui tema sõnul kaart või kaardi andmed varastati. Selleks, et end sellise tagasinõude eest kaitsta, peate tõestama, et kaardi omanik võttis tehingust osa teadlikult ja seaduslikult.

Vastuväite esitamine pettusega (kaardi füüsilise kohalolekuta tehing) seotud tagasinõudele

 • Kinnitusmeil

 • Toodete kirjeldus, sh ostmise ning allalaadimise kuupäevad ja kellaajad

 • Tõendid varasemate vaidlustamata tehingute kohta sama kliendiga

 • Arve koopia

 • Kaardi omanikuga peetud meilisuhtlus

 • Kauba allkirja vastu kohaletoimetamist tõendav dokument

 • Tõendid varasemate vaidlustamata tehingute kohta sama kliendiga

 • Tõendid teenuse osutamise kohta (nt kinnitusmeil või arve)

 • Kaardi omanikuga peetud meilisuhtlus, kus on kirjas tema nimi, aadress ja e-posti aadress.

 • Dokumendid kaardi omaniku teenusekasutuse ajaloo ja varasemate vaidlustamata tehingute kohta

Duplikaattehing

See nõue on seotud sellega, et sama tehingut töödeldi mitu korda. Teisisõnu usub klient, et talt võeti sama toote või teenuse eest raha topelt.

Vastuväite esitamine topelttehinguga seotud tagasinõudele

 • Kahe eraldi tellimuse arvete koopiad, mille eest tasuti SumUpi kaudu.

Teenust ei osutatud / kaupa ei saadud kätte

Selle sisu on täpselt see, mida arvate. Kaardi omanik väidab, et nad ei saanud kaupa või teenust, mille eest nad on tasunud, kokkulepitud aja jooksul või üldse mitte.

Vastuväite esitamine teenuse mitteosutamisega / kauba mittekättesaamisega seotud tagasinõudele

Tühistatud tellimuse püsimaksete jätkamine

Kaardi omanik väidab, et tema kaardilt võeti raha pärast püsitellimuse lõpetamist või konto sulgemist.

Vastuväite esitamine tühistatud tellimuse püsimaksete jätkamisega seotud tagasinõudele

 • Tõendid selle kohta, et kaardi omanik oli teadlik teie tühistamis- või tagastamisreeglitest ning ei tühistanud tehingut kooskõlas reeglitega.

 • Tõendid selle kohta, et kaardi omanikku teavitati tehingust 10 päeva ette.

 • Igasugune suhtlus kaardi omanikuga, mis kinnitab tehingu kehtivust.

Kirjeldusele mittevastav / defektne kaup

See juhtub, kui kaardi omanik pole rahul saadud toote või teenuse kvaliteediga ning usub, et kirjeldus oli eksitav või petlik.

Vastuväite esitamine kirjeldusele mittevastava / defektse kaubaga seotud tagasinõudele

 • Tõendid selle kohta, et kaardi omanik ei tagastanud kaupa ega võtnud teiega probleemi osas ühendust.

 • Tõendid selle kohta, et müüdud tooted polnud ei kahjustatud ega defektsed.

 • Tõendid parandatud või asendustoote tarnimise kohta

 • Kaardi omanikuga peetud suhtlus, mis on seotud tehinguga.

 • Tõendid selle kohta, et kaardi omanik pole üritanud probleemi lahendamiseks ühendust võtta.

 • Tõendid selle kohta, et kaup vastas kirjeldusele ning polnud ei kahjustatud ega defektne.

 • Kaardi omanikuga peetud suhtlus, mis on seotud tehinguga.

 • Tõendid selle kohta, et kaardi omanik pole üritanud probleemi lahendamiseks ühendust võtta.

 • Tõendid selle kohta, et osutatud teenused vastasid kirjeldusele.

 • Kaardi omanikuga peetud suhtlus, mis on seotud tehinguga.

Võltskaup

Klient või kolmas isik on tuvastanud, et tegu on võltskaubaga.

Vastuväite esitamine võltskaubaga seotud tagasinõudele

 • Arve koopia

 • Neutraalse kolmanda isiku hinnang, mis kinnitab, et kaup on ehtne.

 • Autentsussertifikaat

Kauba-/teenusetellimuse tühistamine ja raha mittetagastamine

Kaardi omanik väidab, et ta ei saanud kokkulepitud tagasimakset tagastatud või tühistatud kauba või teenuste eest.

Vastuväite esitamine kauba-/teenusetellimuse tühistamise ja raha mittetagastamisega seotud tagasinõudele

 • Tõendid selle kohta, et kaardi omanik ei tagastanud kaupa ega üritanud seda teha.

 • Tõendid selle kohta, et kaardi omaniku tagastus või tühistamine ei ole kooskõlas kirjalike tagastus- või tühistamisreeglitega.

 • Tõendid tagasimakse tegemise kohta

 • Tõendid selle kohta, et kaardi omanik pole üritanud probleemi lahendamiseks teiega ühendust võtta.

Märkus

Maksevõrgud küsivad iga tagasinõude eest 10 € tagastamatut teenustasu, seega olge ettevaatlik kaugmaksete aktsepteerimisel ja aktsepteerige makseid turvaliselt, et vältida tagasinõuete saamist.