Kuidas laovarude haldus töötab?

Kui kasutate müügitehingu jaoks ükskõik millist SumUpi funktsiooni, mis kasutab kaupade funktsiooni, värskendab süsteem automaatselt vastava kauba laovarude seisu. Kui kauba laovarud jõuavad nulli, lisatakse sellele märge „Välja müüdud”.

Kaupadel, mille laovarusid ei jälgita, on kogus lõpmatu, mis tähendab, need ei saa olla kunagi „Välja müüdud”.

Laovarude halduse funktsiooni aktiveerimine

  1. Avage oma SumUpi profiilil avakuva vahekaart ning valige vasakus menüüs „Ladu”.

  2. Kasutage lülitit „Laovarude jälgimine”, et laovarude jälgimine kaubaartikli kaupa sisse või välja lülitada.

  3. Sisestage kauba laovarude kogus ning valikuselt muutke tootekoodi (SKU).

  4. Kinnitamiseks klõpsake „Salvesta”.

Jälgimise aktiveerimiseks võib kasutada ka kaubaredaktorit oma SumUpi profiilil.

Varude täiendamine

  1. Avage oma SumUpi profiilil avakuva vahekaart ning valige vasakus menüüs „Ladu”.

  2. Klõpsake pliiatsi sümbolit kaubaartikli kõrval, mida soovite redigeerida.

  3. Kohandage käsitsi kauba laovarude kogust ning kinnitage nupuga „Salvesta”.