PIN-koodi muutmine

  1. Klõpsake oma SumUpi profiilil vasakpoolses navigatsioonimenüüs „Ettevõttekonto”.

  2. Klõpsake „Kaart” ja seejärel „PIN-koodi muutmine”.

  3. Sisestage uus neljakohaline PIN ja vajutage „Jätka”.

  4. Sisestage PIN uuesti ja vajutage „Kinnitan”.

Ekraanil kuvatakse teade PIN-koodi muutmise õnnestumise kohta.