Изисквания към Банковата сметка

Какви са изискванията към банковата ви сметка за използване на SumUp?

При регистриране на банковата си сметка в SumUp, моля, обърнете внимание на:

    • Банковата ви сметка трябва да бъде в официалната валута на държавата, в която е регистриран SumUp профилът ви ( н-р при регистрация в България, трябва да въведете българска левова банкова сметка).
    • Търговци, опериращи в държави от Еврозоната, могат да използват еврова банкова сметка, издадена от всяка страна от Еврозоната.
    • SumUp приема повечето банкови сметки (включително предплатени), стига да имат IBAN номера. Моля, обърнете внимание на максималните суми от транзакции, които можете да получите от банкови преводи в рамките на един ден, като тези лимити са свързани с картата/банковата ви сметка.
    • Можете да регистрирате само една банкова сметка в SumUp профила си.
Правна форма Банковата сметка трябва да е:
Еднолични търговци На името на собственика или бизнеса.
Забележка: Личните банкови сметки са приемливи, но не са препоръчителни.
Юридическо лице На името на фирмата.*
Други
(партньорства, фондации, клубове/сдружения, организации с нестопанска цел, училища, колежи или университети)
На името на организацията.*

*Името на компанията, регистрирано в SumUp, трябва да бъде същото като това на банковата ви сметка.  Всяко дружество следва да има фирмена сметка, за да избегне потенциални проблеми с плащанията( това означава, че не можете да използвате лична сметка).

Ако желаете да промените банковата си сметка, моля, натиснете тук.
Служителите ни от отдел „Обслужване на клиенти“ са на разположение при всякакви въпроси или проблеми.

 

Защо SumUp изисква да имате фирмена сметка и не позволява използването на лична?

С това изискване, SumUp премахва възможността за укриване на данъци и гарантира, че търговците ни успешно да работят в съответствие с Директива №4 на Европейския Съюз(ЕС) за борба с изпирането на пари. По този начин, SumUp поддържа международните стандарти в сектора.

Наличието на отделна фирмена сметка за компанията, ви гарантира безпроблемни банкови преводи, т.к. има ясно разграничение от къде идват средствата на организацията.

На практика всъщност е много по-трудно да се търгува и управлява бизнес без наличието на фирмена банкова сметка. Например проследяване на приходите и разходите на компанията. Трудно е да се осигури точна представа за тези показатели( необходими за поддържане на бизнес финансите и осчетоводяването), когато те са свързани с личните ви приходи и разходи. Избегнете правните спънки, като се подсигурите с фирмена банкова сметка.

Беше ли полезна тази статия?

Не успяхте да откриете това, което търсите?

Свържете се с нас

Статии в този раздел