Изисквания към Банковата Сметка

Какви са изискванията към банковата ви сметка за регистрация в SumUp?

При процеса на регистриране на Вашата банкова сметка в SumUp, моля следвайте следните стъпки:

Вашата банкова сметка трябва да бъде в същата валута, използвана в държавата в която е регистрирана вашата SumUp сметка ( н-р при регистрация в България, трябва да въведете българска левова банкова сметка. Търговци, опериращи в държави, чиято валута е Евро могат да използват всяка еврова банкова сметка.

SumUp приема плащания от всички видове дебитни и кредитни карти (в това число предплатени карти), които имат IBAN. Моля, обърнете внимание на максималната стойност, която можете да получите от банкови преводи в рамките на един ден.

Името на компанията, която регистрирате в SumUp, трябва да бъде същото като това на банковата Ви сметка. За да избегнете потенциални проблеми, следва да имате фирмена сметка ( това означава, че не може да използвате личната си такава).

Можете да използвате само една банкова сметка, асоцирана с Вашия SumUp профил. Не можете да използвате две различни банкови сметки.

 

Защо SumUp изисква да имате фирмена сметка и не позволява използването на лична такава?

С това изискване SumUp премахва възможността за укриване на данъци и гарантира, че нашите търговци могат успешно да работят в съответствие с Директива №4 на Европейския Съюз(ЕС) за борба с изпирането на пари.

Един от начините да се предотврати укриването на данъци е ясното разграничение между личните и фирмените средства. Обърнете внимание на констатациите от последната Националната Оценка на Риска във Великобритания, при която британските правоприлагащи органи са забелязали случаи, в които лични банкови сметки са били използвани за престъпни цели. С помощта на тези клиентски сметки, престъпниците са съхранявали и премествали големи суми, придобити от незаконна дейност, прикривайки техния произход.

Затова е необходимо да има ясно разграничение между личните и фирмените средства. Това разделение е възможно само когато дружеството (било то ООД, ЕООД, АД, ЕАД, КД, КДА, СД) или дееспособното физическо лице (ЕТ) има бизнес банкова сметка. SumUp просто поддържа международния бизнес стандарт за предотвратяване укриването на данъци.

На практика всъщност е много по-трудно да се търгува и управлява бизнес без наличието на фирмена банкова сметка. Например наблюдение на приходите и разходите на компанията. Трудно е да се осигури точна представа за тези показатели(които са необходими за поддържане на бизнес финансите и осчетоводяването), когато те са свързани с личните ви приходи и разходи.

Избегнете правните спънки, като се подсигурите с фирмена банкова сметка.

В случай че желаете да промените Вашата банкова сметка, моля натиснете тук.

Допълнителни въпроси? Моля, свържете се с нашия Екип за Облужване на клиенти.

Беше ли полезна тази статия?

Не успяхте да откриете това, което търсите?

Свържете се с нас

Статии в този раздел