Приемани карти

Можете да приемате всички кредитни и дебитни карти с логото на Visa, V PAY, Mastercard,  или Maestro. Таксата от 1.95% се начислява върху всички транзакции, извършени чрез вашия SumUp профил, независимо дали става дума за Visa, V PAY, American Express, Mastercard или Maestro карта.

За да приемате карти с чип, моля, поставете предната страна на картата (с чипа) към вас в слота, намиращ се в горната част на терминала.

Със SumUp Air можете да приемате безконтактни плащания от Apple Pay и Google Pay. За да извършите безконтактна транзакция, моля, докоснете картата хоризонтално за 1-2 секунди до екрана на терминала.

Клиентът ще трябва да оторизира плащането с ПИН или подпис.

Accepted_Cards_EE.png

Международни карти

Можете да приемате карти, издадени извън България. Трябва само да се уверите, че картата има едно от следните лога: Visa, V PAY, American Express, Mastercard или Maestro.

Важно

При плащане с международна карта, на картодържателя ще бъде начислена такса за конвертиране на валутата от банката издател. Тази такса се начислява, ако валутата на държавата, в която е издадена картата не съответства на валутата на страната, в която сте регистрирали вашата SumUp сметка. Например, ако вашият клиент има американска банкова сметка, а вашият бизнес се намира в България, транзакцията ще бъде таксувана в български левове, но клиентът ви ще бъде таксуван в щатски долари.

Беше ли полезна тази статия?

Не успяхте да откриете това, което търсите?

Свържете се с нас

Статии в този раздел