Приемани карти

Можете да приемате всички кредитни и дебитни карти с логото на Visa, V PAY, Mastercard, Maestro или American Express. Таксата за транзакция 1.95% се начислява върху всички транзакции, направени чрез вашия SumUp профил, независимо дали става дума за Visa, V PAY, Mastercard или Maestro карта.

За да приемате карти с чип, моля, поставете предната страна на картата (с чипа) към вас в слота в горната част на терминала.

С терминала SumUp Air също можете да приемате безконтактни плащания от Apple Pay и Android Pay. За да приемете безконтактна транзакция, моля, докоснете картата за 1–2 секунди хоризонтално пред екрана на терминала.

Клиентът ще трябва да оторизира плащането с ПИН или подпис.Accepted_Cards_EE.png

Международни карти

Можете да приемате карти, издадени извън България. Трябва само да се уверите, че картата има едно от следните лога: Visa, V PAY, Mastercard или Maestro.

Важно

При плащане с международна карта на картодържателя ще бъде начислена такса за конвертиране на валутата от банката издател. Тази такса се начислява, ако валутата на държавата, в която е издадена картата не съответства на валутата на страната, в която сте регистрирали бизнеса си със SumUp. Например, ако вашият клиент има американска банкова сметка, а вашият бизнес се намира в България, транзакцията ще бъде таксувана в български левове, но клиента ви ще бъде таксуван в щатски долари.

Беше ли полезна тази статия?

Не успяхте да откриете това, което търсите?

Свържете се с нас

Статии в този раздел