SumUp ви помага да приемате възможно най-сигурните картови разплащания, да защитите бизнеса си от злоупотреби и да се предпазите от оспорване на плащанията (chargebacks). Понякога клиентите не разпознават транзакцията в банковото си извлечение и респективно оспорват нейното извършване. Нашата цел е да ви помогнем, да сведете до минимум този риск. Въпреки че, не винаги можете да избегнете оспорването на плащанията, има няколко стъпки, които можете да предприемете с цел предотвратяването им.

В тази статия:

Намалете риска от оспорване на плащания (chargebacks)

За да сведете до минимум вероятността от случайно оспорване на плащане или искане за информация относно определена транзакция, моля, следвайте описаните стъпки:

 • Уверете се, че името на фирмата, въведено по време на регистрацията, е лесно разпознаваемо от вашите клиенти, т.к. това е името, което ще се появи в банковите им извлечения. Ако желаете да промените бизнес наименованието си, моля, свържете се с екипа ни за Обслужване на клиенти.
 • Ако клиентът желае да извърши плащане с фирмена/корпоративна кредитна карта, моля, изпратете копие на разписката до счетоводния отдел на компанията.
 • Уверете се, че транзакцията не е била дублирана. Когато използвате SumUp за приемане на плащане, веднага получавате потвърждение дали транзакцията е била успешна или не. Ако виждате зелената отметка, позволяващата ви да изпратите разписка на клиента, то плащането е било успешно. В противен случай ще видите червено кръстче или червен удивителен знак. Това означава, че транзакцията е била неуспешна. Допълнително можете да проверите Историята на продажбите си във вашето мобилно приложение или във вашия SumUp профил на sumup.me.
  За указания, как да проверите историята на продажбите си, моля, кликнете тук.
 • Отговаряйте бързо на исканията за копие от разписка. Както клиентите, така и банките-картоиздадели, могат да поискат копия от документи, удостоверяващи приетите плащания. Ако се нуждаете от повече информация относно исканията за копие от разписка, моля, кликнете тук.
 • Препоръчваме ви, да информирате вашите клиенти, че транзакцията ще бъде отразена като като плащане към SumUp, което ще се появи в тяхното банково извлечение. Бизнес името ви ще бъде отразено като основание за плащане (SUMUP* Име на фирмата). По този начин ще избегнете възможността вашият клиент да не успее да идентифицира извършената транзакция.
 • SumUp предлага възможност за изпращане на разписка до клиента ви чрез имейл или текстово съобщение (ако желаете, можете  за свържете допълнително съвместим принтер за отпечатване на разписките). Съветваме ви да използвате тази функция и винаги да изпращате потвърждение (разписка) за приетото плащане. Също така можете да издадете ръчнонаписана разписка. По този начин можете да сте сигурни, че клиентът ви има напомняне/доказателство за плащането, в случай че има затруднения при идентифицирането на транзакцията в банковото си извлечение.

Съвети за приемане на сигурни картови плащания

 • Ако желаете да възстановите сума на клиент, винаги го правете директно към картата, използвана при първоначалното плащане. При връщане на сумата в брой, с чек или чрез банков превод, изисквайте писмено потвърждение, че клиентът ви е получил парите си обратно.
 • За да гарантирате безпроблемното и сигурно картово разплащане, съветваме ви клиентът да бъде на място до вас.
 • Плащането с чип и ПИН осигурява допълнителна сигурност.
 • Уверете се, че кредитната карта не е повредена вземете картата за извършване на транзакцията, това ще ви даде възможност да я проверите.

Съвети за предотвратяване на злоупотреби

 • Съпоставете адресите за фактуриране и доставка - при изпращане на продукт, първо проверете дали адресите за фактуриране и доставка съвпадат. Ако те се различават, попитайте клиента си защо. Отговорът му следва да е логичен. Ако не е, не приемайте плащането. При допълнителни въпроси относно извършването на определена транзакция, не се колебайте да се свържете с нас.
 • Потвърждавайте плащанията като изисквате подпис на клиента. В определени случаи клиентът ще бъде помолен да се подпише на екрана на вашия смартфон/таблет, вместо да въведе PIN. Не е възможно да избирате дали плащането ще бъде одобрено с ПИН или подпис. Самата карта определя видът на потвърждението. Сравнете подписа на клиента с този на гърба на картата. Ако е необходимо, поискайте допълнителен документ за идентификация. Ако картата не е подписана, поискайте личен документ, на който има снимка и подпис на клиента. Помолете картодържателя да подпише картата. Ако е възможно, поискайте плащането да бъде извършено с друга карта. Никога не се подписвайте на екрана от името на клиента.
 • При плащания с чип и подпис, търговците носят отговорност за проверка легитимността на подписа.
 • Уверете се, че кредитната карта принадлежи на клиента.
 • При приемане на плащане на висока стойност (например 2 000 лева и повече), проверете дали картата принадлежи на клиента, като изискате документ за самоличност със снимка.
 • Потвърждение на доставката: Ако изпращате продукт, уверете се, че сте запазили информацията за проследяване на пратката и разписка за доставката. За големи поръчки изисквайте подпис при доставката..
   

Не правете това

 • Въведете цялата сума на продажбата не разделяйте сумата на продажбата на няколко по-малки стойности, с цел да избегнете лимитите на картата на вашия клиент. Моля, имайте предвид, че това не е разрешено и е в противоречие с условията на нашите банкови партньори. Системата ни за сигурност притежава способи за откриване на разделени транзакции.
 • Никога не подписвайте екрана от името на клиента. Винаги потвърждавайте плащането с подпис (в случай, че липсва подпис или той е неприемлив, банката-картоиздател няма да признае легитимността на предоставения документ в случаите на Искане на копие от разписка или Оспорено плащане (chargeback).
 • Моля, имайте предвид, че самофинансирането (приемане на плащания с вашата собствена карта) е забранено съгласно условията на нашите банкови партньори. Системата ни за сигурност притежава способи за откриване на признаци за самофинансиране. Такива транзакции трябва да бъдат възстановени.
Беше ли полезна тази статия?

Не успяхте да откриете това, което търсите?

Свържете се с нас

Статии в този раздел