SumUp Air: Ръководство за отстраняване на проблеми

Can't connect to your phone or tablet? We’ll guide you through troubleshooting your Air Card Reader so you can return to your sales as quickly as possible.

Съвместимо ли е моето устройство?
Вижте в тази статия списъка на съвместими смартфони и таблети.

Зареден ли е терминалът ми?
Ниското ниво на батерията може да причини проблеми с връзката, поради това препоръчваме да зареждате редовно терминала. За повече подробности, вижте SumUp Air: Ръководство .

How do I troubleshoot my card reader?

Стъпка 1: Рестартиране на терминала

Следвайте тези стъпки, за да рестартирате Bluetooth чипа на терминала си:

  1. Изключете Bluetooth на телефона/таблета си.
  2. Затворете SumUp приложението.
  3. Уверете се, че терминалът не се зарежда в момента.
  4. Изключете терминала.
  5. Сега натиснете и задръжте бутона за включване на терминала докато не видите " Release for BT " на дисплея.
  6. След като чуете звук, пуснете бутона за включване.

Сега Bluetooth чипът на терминала ви е рестартиран. Моля, изчакайте втори звуков сигнал преди да свържете отново терминала към телефона си.

Стъпка 2: Повторно свързване на терминала

Свържете отново SumUp Air, за да приемате картови плащания:

  1. Включете Bluetooth на телефона/таблета си.
  2. In the SumUp App, tap on "More" at the bottom right-hand corner of the screen, go to “Payment Methods” and tap on “SumUp Air”.
  3. Уверете се, че последните 3 цифри, показани на екрана, съответстват на последните 3 цифри от серийния номер на терминала.
  4. Потвърдете връзката, като докоснете „Свързване“. Може да се наложи да потвърдите връзката, чрез натискане на зелената отметка на терминала.

Ако все още срещате проблеми с връзката, моля, рестартирайте смартфона или таблета си. След като отново влезете в SumUp приложението, опитайте да направите плащане с карта, за да проверите дали терминалът се свързва успешно. Ако все още имате проблеми, моля, свържете се с отдел Обслужване на клиенти .

Беше ли полезна тази статия?

Не успяхте да откриете това, което търсите?

Свържете се с нас

Статии в този раздел