Блокирано устройство и Гаранция

Моля, запознайте се със следната статия за информация относно гаранцията, която SumUp осигурява за своите терминали и какво да направите, ако защитният механизъм деактивира устройството ви.

Блокирано устройство

Всеки терминал е защитен от манипулации чрез технически защитни механизми. Моля, използвайте устройството внимателно. Избягвайте външна сила или удар (например, падане на земята), за да не задействате механизма. След като защитата бъде задействана, терминалът се заключва за постоянно и не може да бъде използван.

Ако това се случи, на екрана на терминала ще се появи съобщение „INVALID BPK“ или „Device Blocked“. В този случай устройството трябва да бъде заменено. Моля, свържете се с отдел "Обслужване на клиенти" на следния имейл адрес: support@sumup.bg .

Гаранция

SumUp гарантира в съответствие с приложимите законови разпоредби, че при доставка и за период от дванадесет (12) месеца от датата на доставката, дефекти в дизайна, материалите и/или изработката на терминала не следва да има.

SumUp не носи отговорност за предоставяне на каквато и да е гаранция на терминала в следните случаи: (i) ако рекламацията е настъпила по-късно от дванадесет (12) месеца след датата на доставката; (ii) ако дефектите се дължат на неправилно използване на терминала от търговеца; (iii) и ако клиентът иска замяна без наличие на проблем.

Допълнително се прилагат действащите законови разпоредби.

Беше ли полезна тази статия?

Не успяхте да откриете това, което търсите?

Свържете се с нас

Статии в този раздел