Отговаря ли SumUp за отчитането ми пред Данъчните служби?

SumUp е платежно учреждение, предоставящо финансови услуги и свързани с тях продукти. SumUp не отговоря за отчитането на бизнес дейността ви пред Данъчните служби и не се свързва с последните, с цел да им предостави финансова информация, относно вашите транзакции.

Търговците са лично отговорни за отчитането, събирането и превеждането на данъците на съответния данъчен орган. От търговците може да бъде поискано да използват местна и данъчносъобразена система. Пример за това е необходимостта от касов апарат, съответно издаването на фискален бон при приемане на плащания в брой и/или с карта. Това следва да се извършва независимо и отделно от обработката на транзакции, извършвани посредством платежната инфраструктура на SumUp.

SumUp не е задължена да следи за начисляването на данъци и не поема никаква отговорност по отношение подаване на фискална информация до Данъчните служби, за извършените от Търговците транзакции.

Моля, обърнете внимание на факта. че отчетите за извършените транзакции, които SumUp ви предоставя не са фискален документ. Въпреки това, те могат да бъдат от голяма полза при осчетоводяването на приетите плащания. Съветваме ви, да се консултирате със счетоводител, за да бъдете сигурни, че вашата данъчна декларация съдържа цялата необходима информация.

SumUp е лицензирано дружество за Електронни пари и платежни услуги в Европейската икономическа общност от Финансовата Комисия във Великобритания, с регистрационен номер 900700.

Беше ли полезна тази статия?

Не успяхте да откриете това, което търсите?

Свържете се с нас

Статии в този раздел