На тази страница можете да прегледате всички отчети, които SumUp ви предоставя. Те имат за цел да ви помогнат при отчитане на дейността и развитието на бизнеса.

Отчет за приходите - пълен преглед на всички стоки и/или услуги, които сте продали за определен период от време. Улеснява плащането на данъци, т.к. генерираният отчет в PDF формат може да бъде предоставен на съответните финансови органи.

Отчет за продажбите - подробен списък на продажбите ви за определен период от време, който включва както плащанията в брой, така и тези с карта.

Отчет за изплащанията - списък на всички транзакции, които вече са били изплатени по банковата ви сметка – включва датата на изплащане и съответните такси.

Отчет за транзакциите - преглед на всички транзакции, в т.ч. плащания с карта, в брой и възстановени суми.

А сега разгледайте отчетите по-подробно и разберете как да получите достъп до тях:

Отчет за приходите

Какво представлява? За какво може да се използва?

Отчетът за приходите дава възможност за пълен преглед на всички стоки или услуги, които сте продали за определен период от време.

Той улеснява декларирането на данъци, тъй като можете да изтеглите отчета като PDF файл и да го изпратите до съответните финансови органи.

Отчетът за приходите на SumUp представя разбивка на търговската ви дейност по категория, метод на плащане и служители.

Къде можете да го откриете?

Можете да изтеглите своя отчет за приходите от профила си на sumup.me.

  1. Кликнете върху „Транзакции“.
  2. Изберете желания период, като използвате бутона "Шест месеца" в горния ляв ъгъл на страницата.
  3. Сега кликнете върху „Моите отчети“ в горния десен ъгъл на страницата.
  4. Изберете „Отчет за приходите“.
Отчет за продажбите

Какво представлява? За какво може да се използва?

Отчетът за продажбите съдържа подробен списък на продажбите ви за даден период от време.

При използване заедно с продуктовия каталог, отчетът за продажбите на SumUp ви представя обща информация за всички транзакции в брой и с карта, като показва артикулите, които сте продали, броя на продадените продукти и данъчната категория, в която попадат.

Къде можете да го откриете?

За да изтеглите своя отчет за продажбите, влезте в профила си на sumup.me.

  1. Кликнете върху „Транзакции“.
  2. Изберете желания период, като използвате бутона "Шест месеца" в горния ляв ъгъл на страницата.
  3. Сега кликнете върху „Моите отчети“ в горния десен ъгъл на страницата.
  4. Изберете „Отчет за продажбите“.
Отчет за изплащанията

Какво представлява? За какво може да се използва?

Отчетът за изплащанията представлява списък с всички транзакции, които вече са били изплатени по банковата ви сметка –включва датата на изплащането и съответните такси.

Към настоящия момент предлагаме два вида отчети за изплащанията: дневни и месечни.

Дневен Месечен
Дневният отчет за изплащанията показва всички транзакции, включени в изплащането към банковата ви сметка за определен ден.

Моля, имайте предвид, че това не означава, че сумите ще бъдат налични веднага. В зависимост от банката ви и деня от седмицата, сумата може да пристигне по банковата ви сметка в срок до 3 работни дни.

Къде можете да го откриете?

За да изтеглите дневен или месечен отчет за изплащанията, влезте в профила си на sumup.me.

  1. Кликнете върху „Транзакции“.
  2. Кликнете върху „Моите отчети“ в горния десен ъгъл на страницата.
  3. Изберете „Отчет за изплащанията“.
  4. Сега задайте периода: „Дневен“ или „Месечен“.
  5. Изберете датата или месеца и годината, за която желаете отчет.
  6. Кликнете върху „Повторно изпращане на отчет“.

Забележка: Можете да изпратите даден отчет повторно по всяко време. Просто следвайте същите стъпки, описани по-горе.

Отчет за транзакциите

Какво представлява? За какво може да се използва?

Отчетът за транзакциите представлява преглед на всички транзакции, в т.ч. плащания с карта, в брой и възстановени суми. Можете да видите начина на плащане, статуса на транзакцията, данните за картата на клиента и описанието на транзакцията, ако е добавено такова.

Къде можете да го откриете?

Можете да изтеглите своя отчет за транзакциите от профила на sumup.me.

  1. Кликнете върху „Транзакции“.
  2. Изберете желания „Период“, „Вид плащане“, „Статус“ и/или „Служители“, като използвате бутоните в горната част на страницата.
  3. След това натиснете върху „Моите отчети“ в горния десен ъгъл на страницата.
  4. Изберете „Отчет за транзакциите“.
  5. Изберете формата, в който желаете да го изтеглите.
  6. Натиснете върху „Свали файла“.

Това са всички налични отчети, които можете да генерирате в своя профил. Ако имате нужда от допълнителна помощ или имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нашия отдел „Обслужване на клиенти“.

Беше ли полезна тази статия?

Не успяхте да откриете това, което търсите?

Свържете се с нас

Статии в този раздел