V sekci Historie prodeje najdete přehled všech transakcí, které jste provedli prostřednictvím SumUp. Dozvíte se zde také, jestli jednotlivé transakce proběhly úspěšně.

Obsah článku:


Historie prodeje na sumup.me

Pro zobrazení Historie prodeje ve svém účtu SumUp na sumup.me klikněte sem a zadejte svoje přihlašovací údaje. Po přihlášení klikněte na možnost „Transakce“, kterou najdete v menu na levé straně obrazovky.
Zobrazí se přehled všech transakcí provedených prostřednictvím SumUp za posledních 6 měsíců. První v pořadí bude nejnovější transakce.
U každé transakce najdete krátký souhrn informací o prodeji.

První zobrazenou informací je datum provedení transakce. Pod tímto datem najdete všechny transakce provedené za příslušný den. Transakce se v Historii prodeje může zobrazovat například takto:

Screen_Shot_2017-04-18_at_15.56.27_copy.png

Obrázek, který vidíte, si popíšeme krok za krokem.

 • Prvním údajem je časová značka.

 • Za ní se nachází symbol stavu transakce. Jednotlivé symboly můžete třídit pomocí filtrů, které najdete na pravé straně Historie prodeje. Pokud významu symbolů nerozumíte, přečtěte si následující vysvětlivky.

  Successful_Filter.png
  Symbol „fajfky“ znamená, že transakce proběhla úspěšně a bude poukázána na váš bankovní účet.
  Failed_Filter.png
  Červený křížek znamená, že transakce neproběhla úspěšně. Důvodem může být odmítnutí karty, problém s připojením přes Bluetooth nebo vypršení časového limitu na provedení transakce.
  Důležité:
  SumUp postupuje v souladu s nejpřísnějšími bezpečnostními standardy. Proto budou transakce, které neproběhnou ve stanoveném časovém limitu, zrušeny.
  Refund_Filter.png
  Symbol šipky směrující doleva znamená, že transakce byla refundována. Další informace o refundování plateb najdete zde.
  Chargeback_Filter.png
  Symbol červeného vykřičníku znamená, že došlo ke zpětné úhradě . Další informace o zpětných úhradách a o tom, jak jim předcházet, najdete zde.
  Payout_Sign_Date.png
  Po poukázání platby se u transakce objeví zelený symbol banky s datem poukázání platby. Částka bude na váš účet odeslána po odečtení příslušného poplatku (1,95 %)

  Důležité

  Datum poukázání platby není datem, kdy budou finanční prostředky připsány na váš účet. K jejich připsání na váš bankovní účet dojde do 3-5 pracovních dnů od provedení transakce. Tato doba závisí na rychlosti, jakou je vaše banka schopná zpracovat převod. Nezapomeňte prosím, že banky zpracovávají převody pouze v pracovních dnech.

 • Na pravé straně souhrnu s informacemi o transakci najdete účtovanou částku a způsob platby.

  Mastercard_Logo.jpg
  U plateb kartou bude uvedeno také příslušné karetní schéma (Mastercard, Visa, Amex apod.).
  Cash_Payment_Sign.png
  U hotovostních plateb se vedle účtované částky zobrazí symbol bankovky.

Pokud potřebujete další informace, klikněte na některou z transakcí. Na pravé straně Historie prodeje se otevře nové okno s podrobným popisem.

Transaction_Info_Box_Desktop.png

V okně uvidíte následující informace:

 • Miniaturní mapa s vyznačením místa, kde byla transakce provedena. Lokalita je určena podle GPS souřadnic a dalších údajů zaznamenaných během transakce.
 • Kód transakce
 • Informace o kartě a poslední čtyři číslice z čísla karty.
 • Datum poukázání platby a poukázaná částka. Tyto údaje se zobrazí jen v případě, že platba už byla poukázána na váš účet.
 • Datum a čas transakce. Stav transakce

Refundaci platby můžete provést také přímo ze svého účtu SumUp sumup.me. Další informace a podrobné pokyny najdete zde .

Po kliknutí na možnost „Potvrzení o platbě“ se zobrazí potvrzení, které dostal zákazník.

Pokud máte aktivovaná Pokročilá nastavení, můžete zjistit více kliknutím na „Podrobnosti“. Další informace o Pokročilých nastaveních najdete zde.

Transakce můžete třídit pomocí filtrů, které najdete na pravé straně Historie prodeje. Filtry fungují následovně:

 • Způsob platby umožňuje výběr mezi karetními a hotovostními platbami.
 • Typ umožňuje výběr mezi úspěšnými platbami, neúspěšnými platbami, refundovanými platbami a zpětnými úhradami.
 • Období umožňuje výběr časového rámce. Můžete si vybrat jednu ze základních možností („Minulý týden“, „Minulý měsíc“, „Šest měsíců“), nebo můžete ručně zadat datum začátku a datum konce časového období.
 • Zaměstnanci umožňuje seřadit Historii prodeje podle zaměstnaneckých účtů (pokud existují). Další informace o zaměstnaneckých účtech najdetezde.

Po nastavení filtrů klikněte na možnost „Použít“. Zobrazí se transakce, které odpovídají vybraným filtrům.

Po kliknutí na možnost „Exportovat transakce“ se do souboru CSV nebo XLS vyexportují jen aktuálně vyfiltrované transakce. Další informace o tom, jak si můžete poslat přehled poukázaných plateb, najdete zde (v článku „Opakované zaslání přehledu poukázaných plateb“).

Historie prodeje v aplikaci

Pro zobrazení Historie prodeje v aplikaci SumUp na chytrém telefonu / tabletu je nejprve nutné přihlásit se do aplikace.

Klepněte na záložku „Účet“ (iOS) nebo na symbol menu (Android) v levém horním rohu obrazovky a vyberte možnost „Historie prodeje“.
Zobrazí se přehled všech transakcí provedených za posledních 6 měsíců prostřednictvím SumUp. První v pořadí bude nejnovější transakce.

U každé transakce najdete krátký souhrn informací o prodeji.

Sales_History_iOS.jpg

Zobrazení je stejné jako v případě vašeho účtu SumUp na sumup.me. Další informace a vysvětlení významu jednotlivých symbolů najdete výše.

Po klepnutí na transakci se zobrazí její podrobný popis. V horní části obrazovky najdete kód transakce a informace o kartě.
Čtverečky ve spodní části obrazovky se mění podle typu platby a jejího stavu. Poznáte z nich, jestli už byla platba poukázána na váš bankovní účet.

Info_Transaction_with_Settlement.jpg  Successful_Transaction_Open_Info_Box.jpg

V příkladu je zobrazena platba, která už byla poukázána na bankovní účet. Po klepnutí na čtvereček s transakcí máte na výběr z několika možností: opakované zaslání potvrzení o platbě, zobrazení místa transakce a refundování transakce. Další informace o opakovaném zaslání potvrzení o platbě najdete zde, Podrobný návod k refundování transakce najdete zde.

 Successful_Cash_Transaction_Details_iOS.jpg  Infobox_Cash_Payment_incl._VAT.jpg  

V příkladu je zobrazena hotovostní platba (pokročilá nastavení jsou aktivována). V podrobnostech najdete seznam zahrnutých položek a výši DPH. Podle potřeby můžete znovu odeslat potvrzení o platbě, zobrazit místo transakce nebo provést její refundaci. Další informace o opakovaném zaslání potvrzení o platbě najdete zde.Podrobný návod k refundování transakce najdete zde.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Nenašli jste, co jste hledali?

Kontaktujte nás

Články v této sekci