Naším cílem je ochránit vás před možnými podvody při karetních platbách, které přijímáte. Chceme také minimalizovat riziko zrušení plateb nebo žádostí o chargeback, které zákazníci ve výpisech ze svých bankovních účtů nerozpoznají. Chargebackům se úplně nevyhnete, ale pokud přijmete vhodná opatření můžete jim ve většině případů předejít.

Jak minimalizovat pravděpodobnost chargebacku (zpětné úhrady)

Pravděpodobnost, že dostanete žádost o chargebacku nebo zaslání informací o transakcích snížíte, pokud uděláte následující:

 • Ujistěte se, že vaši zákazníci znají obchodní jméno, které jste zadali v průběhu registrace. Toto jméno bude uvedeno na výpisu z bankovního účtu zákazníka. Pokud byste své obchodní jméno chtěli změnit, kontaktujte náš tým zákaznické podpory.
 • Pokud chce zákazník zaplatit firemní kreditní kartou, požádejte ho, aby zajistil zaslání potvrzení o platbě účetnímu oddělení společnosti, kde pracuje.
 • Předcházejte duplicitním platbám. SumUp vás bude v reálném čase informovat o úspěšném nebo neúspěšném provedení platby. Úspěšné provedení platby indikuje zelená fajfka. Jakmile se zobrazí, můžete klientovi vystavit potvrzení o platbě. Neúspěšné provedení indikuje červený křížek nebo červený vykřičník. Platby si můžete zkontrolovat také v sekci Historie prodeje, kterou najdete ve svém účtu SumUp (sumup.me).
 • Na žádost o zaslání informací o transakcích reagujte rychle. Zákazník a banka, která vydala příslušnou kartu, mohou požádat o zaslání kopií účtenek nebo potvrzení o platbách kreditní kartou. Další informace k žádostem o zaslání informací o transakcích najdete zde.
 • Zákazník by měl mít předem k dispozici veškeré informace, které mu pomůžou identifikovat platbu na bankovním výpisu. Proto doporučujeme, abyste ho informovali o tom, že jako majitel účtu bude ve výpisu uvedena společnost SumUp a vaše obchodní jméno bude uvedeno v poznámce (SUMUP* obchodní jméno).
 • SumUp umožňuje zasílání potvrzení o platbě e-mailem nebo SMS zprávou. Po připojení kompatibilní tiskárny je potvrzení možné vytisknout. Zákazníkovi samozřejmě můžete dát i obyčejný, rukou psaný paragon. Nezáleží na tom, který druh účtenky vystavíte. Hlavní je, aby ji zákazník mohl použít k identifikaci sporné nebo neznámé platby uvedené v jeho bankovním výpisu.

Jak bezpečně přijímat platby kartou

 • Když chcete zákazníkovi vrátit platbu, vždy převeďte peníze přímo na jeho platební kartu. Pokud vracíte platbu v hotovosti, šekem nebo složenkou, musí zákazník potvrdit přijetí peněz svým podpisem.
 • Platby kartou by měly probíhat za přítomnosti zákazníka. Zajistíte tak hladké a bezpečné zpracování karetní transakce.
 • Platby čipovou kartou chráněnou kódem PIN jsou na terminálech SumUp, které přijímají čipové karty, bezpečnější.
 • Abyste zabránili případnému podvodu, ujistěte se, že kreditní karta není poškozená. Během transakce ji vezměte do ruky a důkladně zkontrolujte.
 • Pokud po protažení terminál kartu odmítne, nezkoušejte to znovu. Místo toho se s majitelem karty pokuste dohodnout na jiném způsobu platby.

Jak se chránit před podvodníky

 • Při odesílání zásilky si porovnejte fakturační a dodací adresu. Pokud se neshodují, požádejte zákazníka o zdůvodnění. V odpovědi, kterou dostanete, by měly být uvedeny praktické důvody. Pokud odpověď nedává smysl, platbu nepřijímejte. V případě jakýchkoli dotazů souvisejících s přijetím platby se kdykoli můžete obrátit i na nás.
 • Zákazník musí potvrdit platbu svým podpisem. V některých případech je možné, že se místo zadávání kódu PIN bude podepisovat na displej vašeho chytrého telefonu nebo tabletu. Zákazník si nemůže vybrat, jestli zadá kód PIN, nebo se podepíše – o způsobu autorizace vždy rozhoduje karta. Podpis zákazníka musí být totožný s podpisem na zadní straně karty. V případě potřeby ověřte totožnost zákazníka také dalšími způsoby. Pokud na kartě chybí podpis, požádejte zákazníka o doklad totožnosti s jeho fotografií a podpisem. Zároveň ho vyzvěte, aby si kartu podepsal. V ideálním případě zákazníka požádejte o to, aby platbu provedl jinou kartou. Nikdy se za zákazníka nepodpisujte vy.
 • Při platbě čipovou kartou chráněnou podpisem je obchodník povinen zkontrolovat pravost podpisu.
 • Ujistěte se, že kreditní karta skutečně patří zákazníkovi, který ji používá k provedení platby.
 • Pokud zákazník platí vyšší částku (např. 25 000 Kč a více), požádejte ho o doklad totožnosti s fotografií.
 • Pokud produkt posíláte zásilkovou službou, uložte si údaje potřebné ke sledování zásilky a následně také doručenku. U velkých objednávek vyžadujte, aby bylo doručení potvrzeno podpisem.
   

Co nedělat

 • Při prodeji zadejte celou částku naráz. Je zakázáno obcházet bezpečnostní limity na kartě zákazníka tím, že částku rozdělíte na několik menších plateb. Takový postup je v rozporu s všeobecnými obchodními podmínkami našich bankovních partnerů. Náš bezpečnostní systém dokáže rozdělené platby identifikovat.
 • Provedení platby musí zákazník potvrdit svým podpisem. Pokud se podpis nebude shodovat s podpisem na kartě nebo nebude platný, neuzná vydavatel karty případné oficiální žádosti o zaslání informací o transakcích / o zpětnou platbu. V žádném případě se nepodpisujte za zákazníka.
 • Upozorňujeme, že obchodní podmínky našich bankovních partnerů zakazují provádění plateb vaší vlastní platební kartou. Náš bezpečnostní systém dokáže takové transakce identifikovat. Všechny tyto platby budou refundovány. 

 

 

 

Byl pro vás tento článek užitečný?

Nenašli jste, co jste hledali?

Kontaktujte nás

Články v této sekci