Bezpečnostní standardy

SumUp zpracovává platby v souladu s nejpřísnějšími bezpečnostními standardy. Vaše transakce tak chráníme proti neoprávněným zásahům třetích stran.

  • PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) je nejpřísnější bezpečnostní standard platný pro kreditní karty, který se týká přenosů a ukládání dat.
  • SSL (Secure Socket Layer) a TLS (Transport Layer Security) jsou šifrovací protokoly zajišťující ochranu údajů odesílaných po internetu. Využíváme 256bitové šifrování, které je v současnosti nejbezpečnější.
  • PGP (Pretty Good Privacy) je mezinárodní norma upravující bezpečné uchovávání osobních údajů.

Shromažďované informace

Při založení vašeho účtu SumUp od vás budeme potřebovat následující informace:

  • jméno a příjmení
  • adresa
  • telefonní číslo
  • e-mailová adresa
  • údaje o vaší společnosti
  • bankovní spojení
  • další informace (podle druhu obchodní činnosti)

Později vás můžeme požádat o doplnění osobních údajů, které použijeme při ověřování. Tyto údaje si můžeme vyžádat také od třetích stran zajišťujících ověřování, s nimiž spolupracujeme na základě uzavřených smluv.

Pokud přijímáte platby kartou prostřednictvím SumUp, shromažďujeme informace o transakcích a místech, kde byly provedeny. Můžeme také shromažďovat informace o vaší komunikaci s naším týmem zákaznické podpory. Získané údaje SumUp nikdy neposkytuje třetím stranám. Výjimkou jsou případy, kdy se jedná o informace potřebné ke zpracování transakcí.

SumUp vaše osobní údaje neprodá ani nepronajme žádné třetí straně. Některé informace o platbách jsme povinni sdílet s jinými partnerskými společnostmi, abychom mohli poskytovat služby a zajistili bezpečné zpracování plateb (předcházení podvodům apod.).

Doplňující informace

Bezpečné nakládání s vašimi finančními prostředky a prostředky vašich zákazníků je pro nás absolutní prioritou. Proto vás můžeme požádat také o poskytnutí doplňujících informací o konkrétních platbách provedených kartou a zpracovaných prostřednictvím SumUp. Podobné žádosti jsou velmi ojedinělé a jejich účelem je ochrana vašeho účtu a zabezpečení platebních karet majitelů, se kterými obchodujete.

Společnost SumUp vás může požádat o další informace o zboží, které dodáváte, a/nebo službách, které poskytujete. Můžete být také vyzváni k předložení faktur ke konkrétním transakcím nebo o kontaktní údaje zákazníka (pokud je máte k dispozici). Tyto informace používáme k ověření plateb.

Zabezpečení sítí a technologií

Platební terminál od SumUp okamžitě šifruje veškeré informace, ke kterým má během čtení karty přístup. Při zpracování transakce se v platebním terminálu ani na vašem chytrém telefonu nebo tabletu neukládají žádná nešifrovaná data.

Vaše bezpečnost je pro náš tým absolutní prioritou. Své systémy neustále aktualizujeme, aby byla zajištěna adekvátní úroveň jejich zabezpečení. Přijímáme také řadu preventivních opatření nezbytných pro ochranu těchto systémů a údajů našich klientů. Máme k dispozici interní i externí týmy složené z kvalifikovaných odborníků, kteří naše bezpečnostní systémy pravidelně testují. Veškeré citlivé údaje jsou u nás pod neustálou kontrolou.

Mobilní zařízení a bezpečnost plateb

SumUp zpracovává platby v souladu s nejpřísnějšími bezpečnostními standardy. Veškeré údaje jsou během transakce šifrovány a odeslány na náš zabezpečený platební server.

SumUp nikdy neukládá žádné citlivé údaje na mobilní zařízení (chytrý telefon / tablet) ani na platební terminál.

 

Byl pro vás tento článek užitečný?

Nenašli jste, co jste hledali?

Kontaktujte nás

Články v této sekci