Je SumUp zodpovědný za plnění daňových povinnosti?

SumUp je poskytovatelem mobilních pokladních systémů a souvisejících s tím služeb. SumUp nenese zodpovědnost za plnění daňových povinností obchodníků a neodesílá fiskální data o transakcích finančním úřadům.

Obchodník je zodpovědný výhradně za podávání zpráv, vybírání a placení daně příslušnému finančnímu úřadu. Obchodníci mohou být požádáni o zprovoznění místního pokladního systému pro akceptaci karetních či hotovostních plateb, který odpovídá požadavkům finančního úřadu. Pokladní systém může být pořízen samostatně a používán současně s terminálem SumUp.

Společnost SumUp nemá povinnost posoudit, zda se na obchodníky vztahuje daň, a nenese odpovědnost za podání daňového přiznání týkajícího se transakcí obchodníků příslušnému finančnímu úřadu.

Mějte prosím na vědomi, že přehled plateb SumUp nesmí být považován za daňový doklad, nicméně je nesporným přínosem pro Vaše účetnictví. Doporučujeme Vám, abyste prokonzultovali tuto problematiku se svým daňovým poradcem. Ujistíte se tak, že Vaše daňové přiznání obsahuje všechny potřebné informace.

SumUp je registrovanou institucí elektronických peněz s oprávněním poskytovat finanční služby v rámci Evropského hospodářského prostoru. Toto oprávnění je garantováno britským Úřadem pro dohled nad finančním trhem (Financial Conduct Authority), číslo licence: 900700.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Nenašli jste, co jste hledali?

Kontaktujte nás

Články v této sekci