Απαιτήσεις τραπεζικού λογαριασμού

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληροί ο τραπεζικός σας λογαριασμός για το άνοιγμα ενός SumUp λογαριασμού;

Όταν κατά την εγγραφή σας στην SumUp σας ζητηθεί να εισάγετε τον τραπεζικό σας λογαριασμό, σημειώστε τα ακόλουθα σημεία:

Ο τραπεζικός σας λογαριασμός πρέπει να λειτουργεί στο νόμισμα της χώρας στην οποία έχετε ανοίξει τον SumUp λογαριασμό σας. (Οι έμποροι που είναι εγγεγραμμένοι στην Ελλάδα/Κύπρο μπορούν να εισάγουν τραπεζικό λογαριασμό από οποιαδήποτε χώρα της Ευρωζώνης.)

Η SumUp δέχεται κάθε είδος τραπεζικού λογαριασμού με κάθε κάρτα (επίσης προπληρωμένη) με IBAN, αλλά παρακαλούμε δώστε προσοχή στα όρια συναλλαγής που σχετίζονται με την κάρτα ή/και τον τραπεζικό λογαριασμό σας.

Το όνομα της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένο στη SumUp πρέπει να είναι ίδιο με εκείνο που αναγράφεται στον τραπεζικό λογαριασμό. Αυτό σημαίνει ότι προσωπικοί τραπεζικοί λογαριασμοί δεν θα γίνονται αποδεκτοί.

Επιτρέπεται ένας τραπεζικός λογαριασμός ανά SumUp λογαριασμό. Δεν είναι δυνατό να συνδέσετε δύο ή περισσότερους τραπεζικούς λογαριασμούς.

 

Γιατί όμως η SumUp απαιτεί κάθε εταιρεία που εγγράφεται μαζί μας να έχει δικό της τραπεζικό λογαριασμό;

Με αυτήν την απαίτηση, η SumUp αποκλείει τη πιθανότητα φοροδιαφυγής και διασφαλίζει ότι οι έμποροι της είναι σε θέση να δραστηριοποιούνται σύμφωνα με την τέταρτη οδηγία της ΕΕ για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (4th AML Directive).

Ένας από τους τρόπους για την αποφυγή της φοροδιαφυγής των εταιριών είναι η διασφάλιση ότι υπάρχει σαφής κατανόηση για το πού βρίσκονται τα κεφάλαια της εταιρείας. Πάρτε για παράδειγμα τα ευρήματα της τελευταίας Εθνικής Αξιολόγησης Κινδύνων (NRA), στην οποία οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου του Ηνωμένου Βασιλείου σημείωσαν περιπτώσεις όπου λογαριασμοί πελατών χρησιμοποιήθηκαν για την παροχή προσωπικών τραπεζικών διευκολύνσεων σε εγκληματίες. Μέσω αυτών των λογαριασμών πελατών, οι εγκληματίες μπορούσαν να μεταφέρουν και να αποθηκεύουν μεγάλα ποσά παράνομων κερδών, αποφεύγοντας το λογιστικό τους έλεγχο.

Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να υπάρχει σαφής διαχωρισμός των προσωπικών και εταιρικών οικονομικών πόρων. Αυτός ο διαχωρισμός μπορεί να συμβεί μόνο όταν η εταιρία, είτε πρόκειται για ανώνυμη, ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη ή περιορισμένης ευθύνης, έχει δικό της τραπεζικό λογαριασμό και δεν συνδέεται με κάποιον προσωπικό. Η SumUp ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα στον επιχειρηματικό τομέα για την πρόληψη της φοροδιαφυγής.

Επιπλέον, στην πράξη είναι πολύ πιο δύσκολο να εμπορεύεται κανείς και να διαχειρίζεται μια επιχείρηση χωρίς ξεχωριστό εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό. Πάρτε για παράδειγμα, την παρακολούθηση των εσόδων και εξόδων της επιχείρησής σας. Είναι πραγματικά δύσκολο να έχετε μια ακριβή εικόνα αυτών των πραγμάτων (τα οποία είναι απαραίτητα για τη διατήρηση των οικονομικών της επιχείρησής σας) όταν αυτά εμπλέκονται με τις προσωπικές σας συναλλαγές και έξοδα.

Μειώστε την νομική σας ευθύνη διασφαλίζοντας ότι η επιχείρησή σας διαθέτει δικό της τραπεζικό λογαριασμό.

Εάν επιθυμείτε να ενημερώσετε τον τραπεζικό σας λογαριασμό, κάντε κλικ εδώ.

Για περαιτέρω ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης.

 

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνετε;

Επικοινωνήστε μαζί μας

Άρθρα σε αυτήν την ενότητα