Ποιες είναι οι τραπεζικές προϋποθέσεις ανοίγματος ενός λογαριασμού στη SumUp;

Όταν καταχωρείτε έναν τραπεζικό λογαριασμό στον λογαριασμό σας SumUp, λάβετε υπόψη τα ακόλουθα σημεία:

    • Η τράπεζά σας πρέπει να λειτουργεί στο ίδιο νόμισμα που χρησιμοποιείται στη χώρα όπου έχει εγγραφεί ο λογαριασμός σας SumUp.
    • Μπορείτε να καταχωρήσετε έναν τραπεζικό λογαριασμό από διαφορετική χώρα από εκείνη που εγγραφήκατε, αλλά μόνο αν λειτουργεί στο ίδιο νόμισμα με τη χώρα αρχικής εγγραφής.
    • Η SumUp αποδέχεται τις περισσότερες τράπεζες και κάρτες (συμπεριλαμβανομένων των προπληρωμένων) με τη χρήση IBAN. Προσέξτε τα όρια των συναλλαγών που σχετίζονται με την κάρτα και τον τραπεζικό λογαριασμό σας.
    • Μπορείτε να καταχωρήσετε μόνο έναν τραπεζικό λογαριασμό ανά λογαριασμό SumUp.
Τύπος επιχείρησης Ο τραπεζικός λογαριασμός πρέπει να είναι
Ατομική επιχείρηση στο όνομα του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.
Σημείωση: Γίνονται δεκτοί προσωπικοί τραπεζικοί λογαριασμοί, αλλά δεν συνιστώνται.
Εταιρεία στο όνομα της εταιρείας.*
Άλλες
(ομόρρυθμες, φιλανθρωπικές, σύλλογοι, ΜΚΟ, σχολείο, κολέγιο ή πανεπιστήμιο)
στο όνομα του φορέα.*

*Το εταιρικό όνομα, που έχει καταχωρηθεί στη SumUp, πρέπει να είναι το ίδιο με εκείνο που αναγράφεται στο τραπεζικό λογαριασμό. Κάθε επιχείρηση πρέπει να διαθέτει εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό για την αποφυγή προβλημάτων πληρωμής. (Οι προσωπικοί τραπεζικοί λογαριασμοί δεν θα γίνονται αποδεκτοί.)

Αν επιθυμείτε να αλλάξετε τα τραπεζικά σας στοιχεία, κάντε κλικ εδώ.
Η Ομάδα Υποστήριξης θα απαντήσει με χαρά σε κάθε ερώτηση που έχετε.

 

Γιατί η SumUp απαιτεί από μια εγγεγραμμένη σ' αυτήν επιχείρηση να διαθέτει δικό της τραπεζικό λογαριασμό που να μη συνδέεται με προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό;

Με αυτήν την προϋπόθεση, η SumUp καταργεί τη δυνατότητα φοροδιαφυγής και διασφαλίζει ότι οι έμποροί της μπορούν να λειτουργούν επιτυχώς και σύμφωνα με την Τέταρτη Οδηγία της ΕΕ για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες. Με αυτόν τον τρόπο, η SumUp υποστηρίζει το διεθνές πρότυπο στον επιχειρηματικό κλάδο.

Η ύπαρξη ξεχωριστού τραπεζικού λογαριασμού για την επιχείρησή σας διασφαλίζει ότι η τράπεζα μεταφέρει τα χρήματά σας χωρίς προβλήματα, καθώς υπάρχει σαφέστερη κατανόηση της πηγής και της διακράτησης των εταιρικών εσόδων.

Επιπλέον, πρακτικά είναι πολύ πιο δύσκολη η εμπορία και διαχείριση μιας επιχείρησης χωρίς την ύπαρξη ξεχωριστού τραπεζικού λογαριασμού. Για παράδειγμα, η παρακολούθηση των εσόδων και εξόδων της επιχείρησής σας. Είναι δύσκολο να έχετε μια ακριβή εικόνα των παραπάνω (κάτι που απαιτείται για τη σωστή διατήρηση των εταιρικών οικονομικών), όταν εμπλέκονται με τις προσωπικές συναλλαγές και τα έξοδά σας. Μπορείτε να περιορίσετε τη νομική σας ευθύνη, διασφαλίζοντας ότι η επιχείρησή σας διαθέτει ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνετε;

Επικοινωνήστε μαζί μας

Άρθρα σε αυτήν την ενότητα