Ettevõtte ja isikuandmete ajakohasena hoidmine pole oluline mitte kõigest klientidele esitatavate kviitungite seisukohalt, vaid on ka õiguslik kohustus. Aitame teil tagada, et teie ettevõtte andmed on meie süsteemis täpsed.

Saate iseseisvalt muuta järgmisi kasutajakonto andmeid:

Pangakonto muutmine

Pangakonto andmete muutmiseks järgige meie üksikasjalikku juhendit siin.

Kliendi pangaväljavõttel kuvatava ärinime muutmine

Teie arveldusnimi on ärinimi, mida näeb teie klient oma pangaväljavõttel. Reeglina peaks arveldusnimi nägema välja selline:

„SumUp *Kaupmehe ärinimi”.*

Soovi korral saate seda kirjeldust kohandada, et klientidel oleks lihtsam konkreetset tehingut teie ettevõttega seostada. Selleks toimige järgmiselt:

  1. Logige sisse keskkonda sumup.me.
  2. Valige vasakpoolses menüüs „Kasutajakonto” ja seejärel „Seaded”.
  3. Sealt saate muuta arveldusnime.
  4. Muudatused hakkavad kehtima kohe pärast „Salvesta” nupu klõpsamist.

Tähtis

Saadame makse töötlemisel alati terve arveldusnime, kuid kliendi pank võib kuvada seda kliendi pangaväljavõttel kärbitult.

*„Kaupmehe ärinimi” on ärinimi, mille esitasite (teie kui kaupmees) meile kasutajakonto registreerimisel.

Järgmiste muudatuste tegemiseks võtke ühendust meie klienditoega.

Märkus

Kirjutage meile alati e-posti aadressilt, mis on seotud teie kasutajakontoga.  

Isikuandmed

Isikliku aadressi muutmine

Isikliku aadressi muutmiseks saatke meile e-postiga koopia dokumendist, millel on kirjas teie uus aadress ja mis pole vanem kui 6 kuud. Sobivateks dokumentideks on kommunaalarve, kiri maksuametilt, telefoni või elektriarve või mis tahes muu kiri ametiasutuselt.

Märkus. Kui soovite teatud isikuandmeid varjata, võite dokumendi sisuosa loetamatuks teha või kinni katta. Kui oleme uut aadressi tõendava dokumendi kätte saanud, muudame aadressi vastavalt ja saadame teile kinnituse.

Isikuandmete muutmine

Kui soovite muuta oma isikuandmeid, saatke meile e-postiga hea kvaliteediga foto oma isikutunnistusest (nii esi- kui ka tagakülg), juhiloast (nii esi- kui ka tagakülg) või passist (mõlemad leheküljed).

Kui soovite muuta oma nime, saatke meile koopia nimemuutmise tõendist või abielutunnistusest. Kui oleme dokumendi kätte saanud, muudame vastavalt teie andmeid ja saadame teile muudatuste kohta kinnituse.

Muudke aadressi

Selleks andke meile teada oma uus e-posti aadress, võttes ühendust meie klienditoega e-posti aadressilt, mis on teie kasutajakontoga praegu seotud.   Kinnitame muudatuse e-kirjaga.

Salasõna muutmise kohta lugege lähemalt sellest artiklist.

Telefoninumbri muutmine

Selleks saatke oma praegune ja uus telefoninumber meie klienditoele e-kirjaga või kasutage juhtpaneeli (sumup.me), et saata klienditoe alt sõnum. Anname teada, kui muudatus on tehtud. Märkus. Teie telefoninumbrit kasutatakse ainult teiega kontakteerumiseks ja see ei mõjuta teie tehinguid.

Ettevõtte andmed

Ettevõtte nime või aadressi muutmine

Selleks saatke meile e-kiri, mis sisaldab järgmist:

  • Kui majandusüksuse õiguslikuks vormiks on mis tahes muu peale FIE: ettevõtte registrikaardi koopia, millel on kirjas uus ärinimi või registreeritud aadress.
  • Füüsilisest isikust ettevõtja: arve oma tarnijalt või link oma veebisaidile, kus on toodud asjakohane õiguslik teade, või professionaalsele Facebooki lehele.

Kinnitame muudatuse.

Kviitungil kuvatavate andmete muutmine

SumUpi kaudu väljastatud kviitungitel on kirjas ettevõtte kontaktandmed. Füüsilisest isikust ettevõtjatel on lubatud kviitungil kuvatavaid andmeid muuta, et sealt kodune aadress kustutada. Selleks võtke ühendust klienditoega.

Kui soovite lisada kviitungile oma logo, saatke klienditoele kuni 10 MB pildifail (JPEG, PNG, BMP).

Kui olete kohustatud lisama kviitungile oma maksukohustuslase numbri, saatke meile e-kirjaga oma maksukohustuslase number (xxxx/xxxx/xxx) ja lisame selle teie kviitungitele.

Ettevõtte kasutajakonto omaniku muutmine

Kui soovite muuta ettevõtte SumUpi kasutajakonto omanikku (allkirjaõiguslikku isikut), saatke meile koopia ettevõtte juhatuse liikme isikutunnistusest ning volikiri, millega antakse volitused uuele allkirjaõiguslikule isikule ning mille on allkirjastanud eelnevalt nimetatud juhatuse liige. (Juhatuse liikme nimi peab kattuma ettevõtte registrikaardil toodud nimega). Saatke kõik dokumendid meile e-kirjaga. Kui see on muudetud, saadetakse teile e-kirjaga kinnitus.

Juriidilise vormi muutmine

Juriidilise vormi muutmise taotluseid hinnatakse iga juhtumi puhul eraldi. Palun saatke oma uue ettevõtte registreerimisdokumendid meile e-postiga ja kirjeldage selle muudatuse põhjust. Kinnitame muudatuse e-kirjaga.

NB! Juhime tähelepanu sellele, et võime küsida teilt lisadokumente.

KMKR numbri muutmine või lisamine

Lisame hea meelega teie KMKR numbri meie süsteemi, kui saadate selle e-kirjaga meie klienditoele. Kinnitame muudatuse e-kirjaga.

NB! Teie KMKR number algab 2-tähelise riigikoodiga, millele järgneb 10-kohaline number.

Hea teada

Konto sulgemine

Kui soovite oma SumUpi kontot sulgeda või kustutada, saatke e-kiri meie klienditoele, sest ainult nemad saavad teid konto sulgemisel aidata. Palun kirjutage selgelt, kas soovite oma SumUpi konto sulgeda või kustutada

NB! Kui teie kasutajakonto on suletud, pole teil enam võimalik tehinguaruandeid ega väljamaksete aruandeid alla laadida. Salvestage kindlasti kõik vajalikud andmed enne oma kasutajakonto sulgemist.

Kas see artikkel oli abiks?

Kas leidsite vajaliku info?

Võtke meiega ühendust

Artiklid selles sektsioonis