Teie ettevõtte andmed ja teie isikuandmed peavad alati olema ajakohased, kuna neid kasutatakse teie isiku tuvastamiseks. Kui soovite oma andmeid muuta, siis järgnevalt on toodud selleks mõned näpunäited.

Kõige sagedasemad tegevused

Pangakonto muutmine
Pangakonto andmete muutmiseks järgige meie üksikasjalikku juhendit siin.
Muudke aadressi
Kui soovite muuta oma SumUpi kontoga seotud e-posti aadressi, kirjutage meie klienditoele. See kiri tuleks saata e-posti aadressilt, millega oma konto registreerisite ja seal peaks olema kirjas uus e-posti aadress. Seejärel muudame selle ja saadame kinnituse teie uuele e-posti aadressile.

Kui see ei ole võimalik, nt seetõttu, et teil pole enam vanale e-posti aadressile ligipääsu, võite saata meile oma päringu otse keskkonna sumup.me juhtpaneeli kaudu. Kui see on muudetud, saadetakse teile e-kirjaga kinnitus.

Kui soovite muuta oma salasõna, järgige üksikasjalikku juhendit siin.
Telefoninumbri muutmine
Ettevõtte telefoninumbri või mobiilinumbri muutmiseks kirjutage meie klienditoele. Seejärel muudame teie soovitud numbri ja anname teada, kui see on tehtud. Täpsustage e-kirjas kindlasti number, mida soovite muuta.

NB! mobiilinumbri muutmine ei mõjuta teie kaardilugejat ega tehinguid mingil moel. Teie mobiilinumber on vajalik ainult siis, kui peame teiega ühendust võtma.

Isikuandmed

Meie klienditugi aitab teil hoida oma isikuandmeid ajakohastena.

Isikliku aadressi muutmine
Kui soovite oma aadressi muuta, saatke meile palun dokument, millel on kirjas teie uus aadress. See dokument ei tohiks olla vanem kui 6 kuud. Palun saatke meile e-postiga üks järgmistest dokumentidest, millel on toodud teie uus aadress: kommunaalteenuste, maksude, elektriteenuste või lauatelefoni arve või mõne ametiasutuse väljastatud kiri.
Kui oleme uut aadressi tõendava dokumendi kätte saanud, muudame aadressi vastavalt ja saadame teile kinnituse.

NB! Kui soovite teatud isikuandmeid varjata, võite dokumendi sisuosa markeriga mustaks värvida.
Isikuandmete muutmine
Teie isikuandmete muutmiseks või parandamiseks vajame fotot teie isikutunnistusest (nii esi- kui ka tagakülg), juhiloast (nii esi- kui ka tagakülg) või passist. Saatke see meile e-kirjaga. Palun veenduge, et kõik andmed on selgelt loetavad.
Nimevahetuse korral võite saata ka nimemuutmise tõendi või abielutunnistuse.
Kui oleme teie dokumendi kätte saanud, muudame teie andmeid vastavalt ja saadame teile kinnituse.
Kviitungil kuvatavate andmete muutmine
Teie kviitungitel on kirjas teie ettevõtte kontaktandmed. SumUp võimaldab füüsilisest isikust ettevõtjatel kviitungil kuvatavaid andmeid muuta, et sealt kodune aadress kustutada. Sellise muudatuse tegemiseks pöörduge meie klienditoe poole.

Kui soovite lisada kviitungitele oma ettevõtte logo, saatke kuni 10MB pildifail (JPEG, PNG, BMP) e-kirjaga meie klienditoele. Aitame teil hea meelega logo üles laadida.

Kui olete kohustatud lisama kviitungile oma maksukohustuslase numbri, saatke oma maksukohustuslase number (xxxx/xxxx/xxx) meile e-kirjas ja lisame selle teie kviitungitele.

Kõigi tehtud muudatuste kohta saadetakse teile kinnitus e-kirjaga.

Ettevõtte andmed

Ettevõtte andmete ajakohasena hoidmine pole oluline mitte kõigest kviitungite seisukohalt, vaid on ka õiguslik kohustus. SumUp aitab teil tagada, et teie ettevõtte andmed on meie süsteemis õiged.

Ettevõtte nime või aadressi muutmine
Kui majandusüksuse õiguslikuks vormiks on mis tahes muu peale FIE:
Teie SumUpi kontoga seotud ettevõtte nime või aadressi muutmiseks vajame teie ettevõtte registrikaardi koopiat (millel on kirjas uus ärinimi või registreeritud aadress). Palun saatke dokumendi koopia meie klienditoele e-kirjaga. Seejärel muudame nime vastavalt oma andmebaasis.

Füüsilisest isikust ettevõtja:
Oma SumUpi kontoga seotud ärinime muutmiseks saatke meile e-kiri. Oma äriaadressi muutmiseks saatke meile mõni arve oma tarnijalt või link oma veebisaidile, kus on toodud asjakohane õiguslik teade, või professionaalsele Facebooki lehele. Kinnitame muudatuse e-kirjaga.
Ettevõtte kasutajakonto omaniku muutmine
Kui soovite muuta ettevõtte SumUpi kasutajakonto omanikku (allkirjaõiguslikku isikut), saatke meile koopia ettevõtte juhatuse liikme isikutunnistusest (nii esi- kui ka tagakülg) ning volikiri, millega antakse volitused uuele allkirjaõiguslikule isikule ning mille on allkirjastanud eelnevalt nimetatud juhatuse liige. (Juhatuse liikme nimi peab kattuma ettevõtte registrikaardil toodud nimega). Saatke kõik dokumendid meile e-kirjaga. Kui see on muudetud, saadetakse teile e-kirjaga kinnitus.

Juriidilise vormi muutmine
Juriidilise vormi muutmise taotluseid hinnatakse iga juhtumi puhul eraldi. Palun saatke oma uue ettevõtte registreerimisdokumendid meile e-postiga ja kirjeldage selle muudatuse põhjust. Kinnitame muudatuse e-kirjaga.

NB! Juhime tähelepanu sellele, et võime küsida teilt lisadokumente.
KMKR numbri lisamine
Lisame hea meelega teie KMKR numbri oma süsteemi, kui saadate selle e-kirjaga meie klienditoele. Kinnitame muudatuse e-kirjaga.

NB! Teie KMKR number algab 2-tähelise riigikoodiga, millele järgneb 10-kohaline number.

Hea teada

SumUpi konto sulgemine

Kui soovite oma SumUpi konto sulgeda või kustutada, saatke e-kiri meie klienditoele, sest ainult nemad saavad teid konto sulgemisel aidata. Palun kirjutage selgelt, kas soovite oma SumUpi konto sulgeda või kustutada.

NB! Veenduge eelnevalt, et olete salvestanud koopiad kõigist vajalikest väljamaksete aruannetest.

Kas see artikkel oli abiks?

Kas leidsite vajaliku info?

Võtke meiega ühendust

Artiklid selles sektsioonis