Informācijai par jūsu uzņēmumu, kā arī jūsu personīgajai informācijai vienmēr ir jābūt precīzai, jo šo informāciju izmantojam, lai pārliecinātos par jūsu identitāti. Šeit atrodami daži norādījumi, lai mainītu konta informāciju.

Informācija, ko maina visbiežāk

Bankas konta maiņa
Sekojiet šeit sniegtajiem detalizētajiem norādījumiem, lai mainītu bankas konta datus.
E-pasta adreses maiņa
Ja vēlaties mainīt ar jūsu SumUp kontu saistīto e-pasta adresi, lūdzu, nosūtiet e-pastu mūsu Atbalsta dienestam. E-pasts jānosūta no tās sākotnējās e-pasta adreses, ar kuru reģistrējāties mūsu sistēmā, un tajā jānorāda jaunā e-pasta adrese. Tad to mainīsim un nosūtīsim apstiprinājumu uz jūsu jauno e-pasta adresi.

Ja tas nav iespējams (piemēram, ja nevarat piekļūt vecajam e-pasta kontam), varat mums nosūtīt pieprasījumu tieši no sava sumup.me paneļa. Tiklīdz šī informācija būs mainīta, jūs saņemsiet e-pasta apstiprinājumu.

Ja jums nepieciešams mainīt paroli, detalizētus norādījumus varat atrast šeit.
Tālruņa numura maiņa
Lai mainītu uzņēmuma tālruņa vai mobilā tālruņa numuru, nosūtiet pieprasījuma e-pastu mūsu Atbalsta dienestam. Mēs mainīsim nepieciešamo numuru un jūs informēsim, kad tas būs paveikts. Noteikti norādiet numuru, kuru vēlaties mainīt.

Piezīme: mobilā tālruņa numura maiņa nekādā veidā neietekmēs jūsu karšu lasītāju vai darījumus. Jūsu mobilā tālruņa numurs mums ir vajadzīgs tikai saziņai ar jums.

Personas dati

Mūsu Atbalsta dienests palīdzēs gādāt par to, lai jūsu personas dati vienmēr būtu precīzi.

Personīgās adreses maiņa
Ja vēlaties mainīt savu adresi, lūdzu, nosūtiet mums dokumentu, kurā ir norādīta jaunā adrese. Šis dokuments nedrīkst būt vecāks par 6 mēnešiem. Lūdzu, atsūtiet mums uz e-pastu kādu no tālāk minētajiem dokumentiem, kurā ir norādīta jūsu pašreizējā adrese: komunālo maksājumu rēķinu, pašvaldības nodokļu dokumentu, elektrības vai fiksētā tālruņa rēķinu vai jebkādu oficiālu vēstuli.
Tiklīdz saņemsim adresi apliecinošu dokumentu, attiecīgi mainīsim jūsu adresi un nosūtīsim jums apstiprinājumu.

Piezīme: varat aizkrāsot tekstu, lai slēptu savu personīgo informāciju.
Personas datu maiņa
Lai mainītu vai labotu personas datus, jums pa e-pastu jānosūta personas apliecības (gan priekšpuses, gan aizmugures), autovadītāja apliecības vai pases fotogrāfija. Visai informācijai jābūt skaidri saskatāmai.
Ja esat mainījis vārdu vai uzvārdu, jums jānosūta laulības apliecība vai cits dokuments, kas apliecina vārda vai uzvārda maiņu.
Tiklīdz saņemsim šo dokumentu, attiecīgi mainīsim jūsu personas datus un nosūtīsim jums apstiprinājumu.
Kvītī norādāmās informācijas maiņa
Jūsu kvītīs tiek norādīta jūsu uzņēmuma kontaktinformācija. SumUp ļauj pašnodarbinātām personām un individuālajiem komersantiem kvītī nenorādīt savu pilno personīgo adresi. Lai pieprasītu šādas izmaiņas, sazinieties ar mūsu Atbalsta dienestu.

Ja vēlaties kvītīs iekļaut sava uzņēmuma logotipu, nosūtiet JPEG, PNG vai BMP formāta failu (ne lielāku par 10 MB) uz mūsu Atbalsta dienesta e-pastu. Mēs augšupielādēsim jūsu logotipu.

Ja saskaņā ar tiesību aktiem jums ir pienākums kvītīs norādīt savu nodokļu maksātāja numuru, nosūtiet to (xxxxxxxxxxx vai xxxxxx-xxxxx) mums pa e-pastu un mēs to iekļausim jūsu kvītīs.

Jūs pa e-pastu saņemsiet apstiprinājumu par visām veiktajām izmaiņām.

Uzņēmuma dati

Pircējiem izsniegtajās kvītīs norādītajiem uzņēmuma datiem vienmēr jābūt aktuāliem, turklāt tā ir arī juridiska prasība. SumUp palīdzēs jums gādāt par to, lai uzņēmuma dati vienmēr būtu precīzi norādīti.

Uzņēmuma nosaukuma vai adreses maiņa
Uzņēmējdarbības veids, kas nav individuālais komersants vai pašnodarbināta persona:
lai mainītu SumUp kontā norādīto uzņēmuma nosaukumu vai adresi, mums ir nepieciešama kopija no jūsu oficiālā uzņēmuma reģistrācijas dokumenta (tajā jābūt norādītam pieprasītajam uzņēmuma nosaukumam vai adresei). Lūdzu, nosūtiet šī dokumenta kopiju uz mūsu Atbalsta dienesta e-pastu. Tad mēs attiecīgi mainīsim mūsu datubāzē iekļauto nosaukumu.

Pašnodarbināta persona vai individuālais komersants:
SumUp konta uzņēmuma nosaukuma maiņu varat pieprasīt, atsūtot mums e-pastu. Lai mainītu oficiālo adresi, nosūtiet mums kopiju no kāda piegādātāja rēķina vai saiti uz tiešsaistes resursu, piemēram, tīmekļa vietni ar juridisku paziņojumu vai profesionālo Facebook lapu. Mēs jums pa e-pastu nosūtīsim apstiprinājumu par veiktajām izmaiņām.
Uzņēmuma paraksttiesīgo personu maiņa
Lai mainītu uzņēmuma SumUp konta paraksttiesīgo personu, nosūtiet mums uz e-pastu kopiju no personu apliecinoša dokumenta, kas pieder kādai uzņēmuma reģistrācijas dokumentos norādītai amatpersonai, kā arī jaunajai paraksttiesīgajai personai izsniegtu pilnvaru, kuru parakstījusi iepriekš minētā amatpersona. Tiklīdz šī informācija būs mainīta, jūs saņemsiet e-pasta apstiprinājumu.

Juridiskā forma
Katrs juridiskās formas maiņas gadījums tiks izskatīts atsevišķi. Lūdzu, nosūtiet mums jaunos uzņēmuma reģistrācijas dokumentus pa e-pastu un norādiet maiņas iemeslu. Mēs jums pa e-pastu nosūtīsim apstiprinājumu par veiktajām izmaiņām.

Piezīme: lūdzu, ņemiet vērā, ka varam ar jums sazināties, lai pieprasītu papildu dokumentus.
PVN maksātāja numura pievienošana
Mēs pievienosim jūsu maksātāja PVN numuru, tiklīdz to nosūtīsiet uz mūsu Atbalsta dienesta e-pastu. Mēs jums pa e-pastu nosūtīsim apstiprinājumu par veiktajām izmaiņām.

Piezīme: jūsu PVN maksātāja numurs sākas ar 2 burtu valsts kodu, un tam seko 10 cipari.

Noderīga informācija

SumUp konta slēgšana

Ja vēlaties slēgt vai dzēst savu SumUp kontu, lūdzu, nosūtiet e-pastu mūsu Atbalsta dienestu, jo vienīgi tā darbinieki var slēgt jūsu kontu. Lūdzu, skaidri norādiet, vai vēlaties SumUp kontu slēgt vai dzēst.

Piezīme: vispirms noteikti saglabājiet visas nepieciešamās izmaksu atskaites.

Vai šis raksts bija noderīgs?

Neatradāt, ko meklējāt?

Sazinieties ar mums

Raksti šajā sadaļā