Informācijai par jūsu uzņēmumu, kā arī jūsu personīgajai informācijai vienmēr ir jābūt precīzai, jo šo informāciju izmantojam, lai pārliecinātos par jūsu identitāti. Šeit atrodami daži norādījumi, lai mainītu konta informāciju.

Informācija, ko maina visbiežāk

Bankas konta maiņa
Sekojiet šeit sniegtajiem detalizētajiem norādījumiem, lai mainītu bankas konta datus.
E-pasta adreses maiņa
Ja vēlaties mainīt ar jūsu SumUp kontu saistīto e-pasta adresi, lūdzu, nosūtiet e-pastu mūsu Atbalsta dienestam. E-pasts jānosūta no tās sākotnējās e-pasta adreses, ar kuru reģistrējāties mūsu sistēmā, un tajā jānorāda jaunā e-pasta adrese. Tad to mainīsim un nosūtīsim apstiprinājumu uz jūsu jauno e-pasta adresi.

Ja tas nav iespējams (piemēram, ja nevarat piekļūt vecajam e-pasta kontam), varat mums nosūtīt pieprasījumu tieši no sava sumup.me paneļa. Tiklīdz šī informācija būs mainīta, jūs saņemsiet e-pasta apstiprinājumu.

Ja jums nepieciešams mainīt paroli, detalizētus norādījumus varat atrast šeit.
Tālruņa numura maiņa
Lai mainītu uzņēmuma tālruņa vai mobilā tālruņa numuru, nosūtiet pieprasījuma e-pastu mūsu Atbalsta dienestam. Mēs mainīsim nepieciešamo numuru un jūs informēsim, kad tas būs paveikts. Noteikti norādiet numuru, kuru vēlaties mainīt.

Piezīme: mobilā tālruņa numura maiņa nekādā veidā neietekmēs jūsu karšu lasītāju vai darījumus. Jūsu mobilā tālruņa numurs mums ir vajadzīgs tikai saziņai ar jums.

Personas dati

Mūsu Atbalsta dienests palīdzēs gādāt par to, lai jūsu personas dati vienmēr būtu precīzi.

Personīgās adreses maiņa
If you want to change your address, we ask you to send us a document containing your new address. The document should not be older than 6 months. Please submit one of the following with your current address displayed via email: a copy of utility bill, council tax, electricity or stationary-phone bill or any official letter.
As soon as we have received your proof of address, we will change your address accordingly and send you a confirmation.

Note: You may blacken the text body to protect your personal information.
Personas datu maiņa
Lai mainītu vai labotu personas datus, jums pa e-pastu jānosūta personas apliecības (gan priekšpuses, gan aizmugures), autovadītāja apliecības vai pases fotogrāfija. Visai informācijai jābūt skaidri saskatāmai.
Ja esat mainījis vārdu vai uzvārdu, jums jānosūta laulības apliecība vai cits dokuments, kas apliecina vārda vai uzvārda maiņu.
Tiklīdz saņemsim šo dokumentu, attiecīgi mainīsim jūsu personas datus un nosūtīsim jums apstiprinājumu.
Kvītī norādāmās informācijas maiņa
Jūsu kvītīs tiek norādīta jūsu uzņēmuma kontaktinformācija. SumUp ļauj pašnodarbinātām personām un individuālajiem komersantiem kvītī nenorādīt savu pilno personīgo adresi. Lai pieprasītu šādas izmaiņas, sazinieties ar mūsu Atbalsta dienestu.

Ja vēlaties kvītīs iekļaut sava uzņēmuma logotipu, nosūtiet JPEG, PNG vai BMP formāta failu (ne lielāku par 10 MB) uz mūsu Atbalsta dienesta e-pastu. Mēs augšupielādēsim jūsu logotipu.

Ja saskaņā ar tiesību aktiem jums ir pienākums kvītīs norādīt savu nodokļu maksātāja numuru, nosūtiet to (xxxxxxxxxxx vai xxxxxx-xxxxx) mums pa e-pastu un mēs to iekļausim jūsu kvītīs.

Jūs pa e-pastu saņemsiet apstiprinājumu par visām veiktajām izmaiņām.

Business Details

Pircējiem izsniegtajās kvītīs norādītajiem uzņēmuma datiem vienmēr jābūt aktuāliem, turklāt tā ir arī juridiska prasība. SumUp palīdzēs jums gādāt par to, lai uzņēmuma dati vienmēr būtu precīzi norādīti.

Uzņēmuma nosaukuma vai adreses maiņa
Business with a legal type other than sole trader:
To change the business name or address of your SumUp account, we need a copy of your official company registration document (with the requested business name or address on it). Please send a copy to our Support team via email. We will then change the name in our database accordingly.

Sole trader:
You can request changing the business name of your SumUp account via email. To change your business address, simply send us a copy of a supplier’s invoice or a link to an online presence such as a website with a legal notice or a professional Facebook page. We will confirm the change via email accordingly.
Uzņēmuma paraksttiesīgo personu maiņa
Lai mainītu uzņēmuma SumUp konta paraksttiesīgo personu, nosūtiet mums uz e-pastu kopiju no personu apliecinoša dokumenta, kas pieder kādai uzņēmuma reģistrācijas dokumentos norādītai amatpersonai, kā arī jaunajai paraksttiesīgajai personai izsniegtu pilnvaru, kuru parakstījusi iepriekš minētā amatpersona. Tiklīdz šī informācija būs mainīta, jūs saņemsiet e-pasta apstiprinājumu.

Juridiskā forma
Katrs juridiskās formas maiņas gadījums tiks izskatīts atsevišķi. Lūdzu, nosūtiet mums jaunos uzņēmuma reģistrācijas dokumentus pa e-pastu un norādiet maiņas iemeslu. Mēs jums pa e-pastu nosūtīsim apstiprinājumu par veiktajām izmaiņām.

Piezīme: lūdzu, ņemiet vērā, ka varam ar jums sazināties, lai pieprasītu papildu dokumentus.
PVN maksātāja numura pievienošana
Mēs pievienosim jūsu maksātāja PVN numuru, tiklīdz to nosūtīsiet uz mūsu Atbalsta dienesta e-pastu. Mēs jums pa e-pastu nosūtīsim apstiprinājumu par veiktajām izmaiņām.

Piezīme: jūsu PVN maksātāja numurs sākas ar 2 burtu valsts kodu, un tam seko 10 cipari.

Noderīga informācija

SumUp konta slēgšana

Ja vēlaties slēgt vai dzēst savu SumUp kontu, lūdzu, nosūtiet e-pastu mūsu Atbalsta dienestu, jo vienīgi tā darbinieki var slēgt jūsu kontu. Lūdzu, skaidri norādiet, vai vēlaties SumUp kontu slēgt vai dzēst.

Piezīme: vispirms noteikti saglabājiet visas nepieciešamās izmaksu atskaites.

Vai šis raksts bija noderīgs?

Neatradāt, ko meklējāt?

Sazinieties ar mums

Raksti šajā sadaļā