Wij zijn verplicht door onze licentie om de legitimiteit van uw transacties te controleren. Het is mogelijk dat u extra informatie, zoals een factuur, dient aan te leveren om een betaling te verifiëren. 

Belangrijk

Een gedetailleerde factuur, uitgegeven in naam van uw bedrijf, moet voldoen aan de volgende eisen:

  • Dient op naam te staan van de kaarthouder
  • Het bedrag en de datum van de betaling van de transactie te bevatten en dient overeen te komen met de gegevens in uw transactieoverzicht
  • Dient getekend te zijn door de kaarthouder
  • Bevat het adres van de kaarthouder en een geldig mobiel telefoonnummer of e-mailadres
Was dit artikel nuttig?

Geen antwoord gevonden op uw vraag?

Neem contact op met ons

Artikelen in deze sectie