SumUp garandeert dat vanaf de levering en voor een periode van twaalf (12) maanden vanaf de datum van levering, zal de terminal vrij zijn van materiële defecten in ontwerp, materiaal en arbeid in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

SumUp is niet aansprakelijk voor enige garantie voor de Terminal in de volgende gevallen: (i) Indien de vordering uiterlijk twaalf (12) maanden na de datum van levering plaatsvindt, (ii) indien de gebreken het gevolg zijn van onjuist gebruik van de terminal door de Merchant, en (iii) in het geval van "NTF" (No Trouble Found / Geen problemen gevonden).

Ovendien zijn de standaard wettelijke bepalingen van toepassing.

Was dit artikel nuttig?

Geen antwoord gevonden op uw vraag?

Neem contact op met ons

Artikelen in deze sectie