Wij verzoeken u vriendelijk om het volgende artikel te raadplegen voor meer informatie over de garantie op uw SumUp kaartlezer en wat u moet doen wanneer de veiligheidsinstellingen op uw kaartlezer uw apparaat buiten werking stellen.

Geblokkeerd apparaat

Uw kaartlezer is beveiligd tegen manipulatie door technische beveiligingsmechanismen. Ga zorgvuldig uw kaartlezer om. Vermijd een harde impact (bijvoorbeeld val op de grond) om het mechanisme niet te activeren. Zodra het geactiveerd is, wordt het apparaat permanent uitgeschakeld en kan het niet langer worden gebruikt.

Als dit gebeurt, verschijnt het bericht "INVALID BPK" (Air) of "Device Blocked" (PIN +) op het scherm van uw kaartlezer. In dit geval moet uw apparaat worden vervangen. Neem contact op met onze support (support@sumup.nl).

Garantie

SumUp garandeert dat vanaf de levering en voor een periode van twaalf (12) maanden vanaf de datum van levering, zal de terminal vrij zijn van materiële defecten in ontwerp, materiaal en arbeid in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

SumUp is niet aansprakelijk voor enige garantie voor de Terminal in de volgende gevallen: (i) Indien de vordering uiterlijk twaalf (12) maanden na de datum van levering plaatsvindt, (ii) indien de gebreken het gevolg zijn van onjuist gebruik van de terminal door de Merchant, en (iii) in het geval van "NTF" (No Trouble Found / Geen problemen gevonden).

Ovendien zijn de standaard wettelijke bepalingen van toepassing.

Was dit artikel nuttig?

Geen antwoord gevonden op uw vraag?

Neem contact op met ons

Artikelen in deze sectie