Uw bedrijfsgegevens en persoonlijke gegevens moeten altijd up-to-date zijn, want deze informatie wordt gebruikt om uw identiteit te bevestigen. U vindt hier instructies om uw gegevens aan te passen.

Meest voorkomende wijzigingen

Uw bankrekening wijzigen
Volg onze stapsgewijze instructies om uw bankrekening aan te passen.
E-mailadres wijzigen
Stuur een e-mail naar ons Support Team als u het e-mailadres wilt wijzigen dat aan uw SumUp-account is gekoppeld. De e-mail moet worden verzonden vanaf het originele e-mailadres dat u hebt gebruikt om u te registreren. In de e-mail moet het nieuwe e-mailadres worden vermeld. We zullen dit vervolgens wijzigen en een bevestiging naar uw nieuwe e-mailadres verzenden.

Als dit niet mogelijk is omdat u bijvoorbeeld geen toegang tot uw oude e-mailaccount hebt, kunt u uw aanvraag ook rechtstreeks verzenden via uw dashboard op sumup.me. We zullen na de wijziging een bevestigingsmail verzenden.

U vindt hier stapsgewijze instructies om uw wachtwoord te wijzigen.
Telefoonnummer wijzigen
U kunt uw zakelijke of mobiele telefoonnummer wijzigen door via e-mail een aanvraag te verzenden naar ons Support team. We zullen het nummer dat u wilt wijzigen aanpassen en u informeren wanneer dit is gebeurd. Vergeet niet aan te geven welk nummer u wilt laten wijzigen.

NB: Het wijzigen van uw mobiele telefoonnummer heeft geen gevolgen voor uw pinapparaat of voor uw transacties. We hebben uw mobiele telefoonnummer alleen nodig om contact met u op te nemen.

Persoonlijke gegevens

Ons Support team helpt u om uw persoonlijke gegevens up-to-date te houden.

Persoonlijk adres wijzigen
Als u uw adres wilt wijzigen, vragen we u om een document toe te sturen waarin uw nieuwe adres wordt vermeld. Het document mag niet ouder zijn dan 6 maanden. Stuur een van de volgende documenten op met daarin uw huidige adres via e-mail: een kopie van uw gemeentelijke belastingen, energierekening of rekening voor uw vaste telefoon, of een andere officiële brief.
We zullen uw adres wijzigen en u een bevestiging toesturen zodra we uw adresbewijs hebben ontvangen.

NB: U kunt de tekst zwart maken om uw persoonlijke informatie te beschermen.
Persoonlijke gegevens wijzigen
We hebben een foto van uw identiteitsbewijs (zowel voor- als achterkant), rijbewijs (zowel voor- als achterkant) of paspoort nodig om uw persoonlijke gegevens aan te passen of te corrigeren. U kunt deze toesturen via e-mail. Zorg dat alle informatie duidelijk leesbaar is.
In het geval van een naamsverandering kunt u ook een afschrift van een akte of een huwelijksakte toesturen.
We zullen uw gegevens wijzigen en u een bevestiging toesturen zodra we uw document hebben ontvangen.
Informatie op bonnen wijzigen
Uw bonnen bevatten contactgegevens van uw bedrijf. SumUp stelt eenmanszaken in staat om de informatie die op bonnen wordt weergegeven te wijzigen, zodat niet het volledige persoonlijke adres zichtbaar is. Neem contact op met ons Support team om dergelijke wijzigingen aan te vragen.

Als u uw bedrijfslogo toe wilt voegen, kunt u een bestand (JPEG, PNG, BMP) van maximaal 10 MB via e-mail naar ons Support team sturen. We uploaden uw logo graag.

Als u wettelijk bent verplicht om uw fiscaal nummer aan de bon toe te voegen, kunt u ons uw fiscaal nummer (xxxx/xxxx/xxxx) via e-mail toesturen. We zullen deze dan aan uw bon toevoegen.

U ontvangt via e-mail een bevestiging van alle wijzigingen.

Bedrijfsgegevens

Het is niet alleen belangrijk voor de bonnen voor uw klanten dat uw bedrijfsgegevens up-to-date blijven, maar u bent dat ook wettelijk verplicht. SumUp ondersteunt u om te zorgen dat uw bedrijfsgegevens kloppen.

Bedrijfsnaam of -adres wijzigen
Bedrijven die geen eenmanszaak zijn:
Om de bedrijfsnaam of het bedrijfsadres voor uw SumUp-account te kunnen wijzigen, hebben we een kopie nodig van uw officiële bedrijfsregistratie-document (met daarin de gewenste bedrijfsnaam of het gewenste bedrijfsadres). Stuur via e-mail een kopie naar ons Support team. We zullen de naam dan wijzigen in onze database.

Eenmanszaak:
U kunt via e-mail vragen of de bedrijfsnaam in uw SumUp-account kan worden gewijzigd. U kunt uw bedrijfsadres wijzigen door een kopie van een factuur van een leverancier of een koppeling naar een website met een juridische kennisgeving / Facebook-bedrijfspagina op te sturen. We zullen de wijziging via e-mail bevestigen.
Wijzig accounthouder bedrijf
U kunt de accounthouder voor een SumUp-account van een bedrijf wijzigen door het identiteitsbewijs (zowel voor- als achterkant) van een bestuurder van het bedrijf die op de bedrijfsregistratie staat, toe te sturen. Stuur ook een bewijs van persoonlijk adres op naam van de nieuwe accounthouder, ondertekend door de voornoemde bestuurder, toe via e-mail. We zullen na de wijziging een bevestigingsmail verzenden.

De rechtsvorm wijzigen
Wijzigingen van de rechtsvorm zullen per geval worden bekeken. Stuur ons de nieuwe registratiedocumenten van uw bedrijf via e-mail en vermeld de reden van deze wijziging. We zullen de wijziging bevestigen via e-mail.

NB: Het is mogelijk dat we u om aanvullende documenten vragen.
Uw btw-nummer toevoegen
We voegen graag uw btw-informatie toe nadat u deze via e-mail aan ons Support team heeft gestuurd. We zullen de wijziging via e-mail bevestigen.

NB: Uw btw-nummer start met de 2 letters van uw landcode, gevolgd door 10 cijfers.

Goed om te weten

Uw SumUp-account sluiten

Als u uw SumUp-account wilt sluiten of verwijderen, kunt u een e-mail naar ons Support team sturen omdat zij het account voor u kunnen sluiten. Vermeld duidelijk of u uw SumUp-account wilt sluiten of verwijderen.

NB: Zorg dat u alle benodigde uitbetalingsrapporten vooraf hebt opgeslagen.

Was dit artikel nuttig?

Geen antwoord gevonden op uw vraag?

Neem contact op met ons

Artikelen in deze sectie