Verzoek om informatie omtrent betaling, Terugboekingen en Fraudeverslagen

Bij SumUp doen wij er alles aan om fraude te minimaliseren en daardoor de kans op terugboekingen. Als u nog steeds een verzoek om informatie omtrent betaling ontvangt, terugboeking of een fraudeverslag volgt u de richtlijnen in dit artikel.

In dit artikel:

Verzoek om informatie

Wat is een verzoek om informatie?

Een verzoek om informatie omtrent betaling vindt plaats wanneer uw klant of de bank van uw klant meer informatie aanvraagt over een transactie die op zijn of haar afschrift staat.


Wordt er geld ingehouden van mijn rekening door dit verzoek?

Nee, dit is slechts een verzoek om informatie. Er wordt u niets in rekening gebracht. Als u echter de aangevraagde gegevens of documenten aangaande deze transactie niet aanlevert, kan dit leiden tot een terugboeking.


Wat moet ik doen bij een verzoek om informatie?

U wordt op de hoogte gesteld van het verzoek en u wordt gevraagd ons alle relevante informatie en documenten aangaande de transactie te verstrekken aan de bank van de klant. U vindt hier de vereisten voor de gevraagde documenten. Als u de optie hebt, is de beste manier om contact op te nemen met uw klant om het probleem op te lossen en hen te vragen hun bank te bellen om eventuele terugboekingen te stoppen.

Terugboekingen

Wat is een terugboeking?

Wanneer een kaarttransactie wordt betwist (hetzij op verzoek van de kaarthouder of door de bankhouder), kunt u een terugboeking ontvangen. Als er een terugboeking plaatsvindt, wordt u het bedrag van de transactie in rekening gebracht.

We zullen u actief ondersteunen om de terugbetaling te betwisten of het verhaalde bedrag op de bank van uw klant te verhalen.

Wat kunnen de redenen voor een terugboeking zijn?

Enkele redenen voor terugboekingen kunnen onder meer zijn:

  • Merchandise is beschadigd tijdens de bezorging en komt beschadigd aan.
  • Een kaarthouder retourneert de goederen maar heeft geen restitutie ontvangen.
  • Een kaarthouder betwist een transactie als een frauduleus gebruik van zijb kaart.
  • Een kaarthouder herkent de kosten niet op hun bankrekening.
  • Een kaarthouder betwist de kwaliteit van de goederen of diensten.
  • Het betaalde bedrag was incorrect.
  • Tijdens de transactie is er iets mis gegaan met het verwerken van de transactie.
  • U heeft een verzoek om de transactie terug te betalen genegeerd.

Wat gebeurt er bij een terugboeking?

Een terugboeking gebeurt wanneer een klant contact opneemt met hun kaartuitgevende instelling om een transactie te betwisten. De terugboeking wordt door het geldende betaalnetwerk doorgestuurd naar u. Uw SumUp-account wordt in rekening gebracht op het moment dat de terugboeking is ontvangen. Een vergoeding van €10,- wordt bovendien toegekend ter dekking van de kosten die door de terugbetaling zijn gemaakt. Let op dat deze vergoeding in rekening wordt gebracht door de betaalverwerker en niet door SumUp.

De terugboeking bevat een "antwoord op" datum. Aangezien de betaalnetwerken slechts een beperkte hoeveelheid tijd toelaten om te reageren op een terugboeking, is het van cruciaal belang dat elk antwoord op de e-mail die wij u versturen, binnen deze termijn worden verstrekt. Wij ondersteunen u actief om de terugboeking te betwisten en het betaalde bedrag terug te krijgen van de kaarthouder zijn bank.

Wat dient u te doen bij een terugboeking?

Als u een terugboeking ontvangt, lees dan onze terugboekings-email zorgvuldig door en controleer of u de gevraagde informatie kunt verstrekken.

Hoe voorkomt u terugboekingen?

Zodra de goederen aan u zijn teruggegeven, betaal het bedrag dan terug op dezelfde creditcard die uw klant heeft gebruikt om de aankoop te doen. Aanvaard geen gegevens die niet overeenkomen en gebruik gezond verstand om het risico te beoordelen. Zorg ervoor dat u ons op de hoogte houdt, omdat onze ervaring nodig kan zijn om het probleem op te lossen.

Om terugboekingen te vermijden met de reden "Transactie niet herkend", zorg ervoor dat de bedrijfsnaam die bij ons is geregistreerd, gemakkelijk herkenbaar is.

Om bij verzending een veilige ontvangst van de goederen te waarborgen, raden wij u aan een verzendformulier te gebruiken. Dit is uw bewijs van de levering. Voor dure artikelen, is er een handtekening voor levering nodig.

U kunt hier tips vinden over hoe u een terugboeking kunt voorkomen.

Fraudeverslag

Wat is een fraudeverslag?

Een fraudeverslag komt voor wanneer de creditcardmaatschappij of bank van uw klant ons op de hoogte stelt dat de door de klant gebruikte kaart door de klant is gerapporteerd als frauduleus gebruikt, verloren, gestolen of vervalst.
Op dit moment wordt u nog niets in rekening gebracht, maar het is zeer waarschijnlijk dat een terugboeking zal volgen.


Wat moet ik doen bij een fraudeverslag?

U wordt op de hoogte gesteld van het fraudeverslag en u krijgt nadere instructies.
Als u de optie heeft, is het aan te raden om contact op te nemen met uw klant om het probleem op te lossen en hen te vragen hun bank te bellen om eventuele terugbetalingsverzoeken te stoppen.

 

Was dit artikel nuttig?

Geen antwoord gevonden op uw vraag?

Neem contact op met ons

Artikelen in deze sectie