Blokkert enhet

Kortleseren er sikret mot misbruk, med tekniske sikkerhetsmekanismer. Husk å håndtere kortleseren med forsiktighet. Unngå eksterne støt eller harde slag (for eksempel at den faller i gulvet) for ikke å utløse sikkerhetsmekanismen. Når den er utløst, blir enheten permanent deaktivert og kan ikke lenger brukes.

Skulle dette skje, vises meldingen «INVALID BPK» (Air) på kortleserens skjerm. I dette tilfellet må enheten erstattes. Ta kontakt med vår brukerstøtte på support@sumup.no.

Garanti

SumUp garanterer at ved levering og i en periode på tolv (12) måneder fra leveringsdatoen, er kortleseren fri for eventuelle betydelige mangler i design, materiale og utførelse i samsvar med gjeldende lover.
SumUp har ikke garantiansvar for kortleseren i følgende tilfeller: (i) Hvis et eventuelt krav fremsettes senere enn tolv (12) måneder etter leveringsdagen; (ii) hvis mangelen skyldes brukerens feilaktige bruk av kortleseren og (iii) i tilfelle «NTF» (ingen problemer foreligger).
I tillegg er lovpålagte rettigheter gjeldende.

Var denne artikkelen nyttig?

Fant du ikke det du lette etter?

Kontakt oss

Artikler i denne seksjonen