SumUp garanterer at ved levering og i en periode på tolv (12) måneder fra leveringsdatoen, er kortleseren fri for eventuelle betydelige mangler i design, materiale og utførelse i samsvar med gjeldende lover.
SumUp har ikke garantiansvar for kortleseren i følgende tilfeller: (i) Hvis et eventuelt krav fremsettes senere enn tolv (12) måneder etter leveringsdagen; (ii) hvis mangelen skyldes brukerens feilaktige bruk av kortleseren og (iii) i tilfelle «NTF» (ingen problemer foreligger).
I tillegg er lovpålagte rettigheter gjeldende.

Var denne artikkelen nyttig?

Fant du ikke det du lette etter?

Kontakt oss

Artikler i denne seksjonen