Er SumUp ansvarlig for min skatteoverholdelse?

Som leverandør av mobile salgssteder og relaterte tjenester, er SumUp ikke ansvarlig for din skatteoverholdelse, og vil ikke samhandle med skattemyndighetene for å gi dem dine transaksjonsdata.

Selgere er eneansvarlig for å rapportere, samle inn og overføre skatter til den aktuelle skattemyndigheten. Det kan være nødvendig for selgere å operere et lokaljuridisk riktig skattesystem, for eksempel kasseapparater, for å motta kontanter og/eller kortbetalinger. Dette må i så fall gjøres selvstendig og separat fra behandling av transaksjoner som bruker SumUps betalingsinfrastruktur.

SumUp er ikke forpliktet til å vurdere om skatt gjelder deg, og påtar seg ikke noe ansvar for å sende skatt eller skattedata til skattemyndigheter om transaksjoner foretatt av sine brukere.

Vær derfor oppmerksom på at SumUps utbetalingsrapport ikke skal betraktes som et finansdokument, selv om det kan være en stor ressurs for regnskapsmessige formål. Vi anbefaler deg å rådføre deg med en lokal skatterådgiver for å sikre at din finansielle erklæring inneholder all nødvendig informasjon.

SumUp er en registrert elektronisk pengeinstitusjon med fullmakt til å yte betalingstjenester i hele det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Denne myndigheten er gitt av Storbritannias Financial Conduct Authority (FCA) under registreringsnummer 900700.

Var denne artikkelen nyttig?

Fant du ikke det du lette etter?

Kontakt oss

Artikler i denne seksjonen