Akceptowane karty

Możesz przyjmować płatności kartami debetowymi lub kredytowymi, na których widnieje logo: Visa, V PAY, Mastercard, Maestro, American Express, Discover, Diners Club i China Union Pay. Wszystkie transakcje przeprowadzone za pośrednictwem Twojego Konta SumUp zostaną obciążone prowizją, która jest niezmienna dla wszystkich rodzajów kart.

Accepted_Cards_Update.png

Aby przeprowadzić transakcję za pośrednictwem karty z chipem, wprowadź kartę do otworu terminala w górnej części urządzenia (kierując ku sobie przód karty z chipem). W przypadku, gdy klient posiada kartę zbliżeniową lub chce dokonać płatności za pośrednictwem usługi Google Pay lub Apple Pay, należy zbliżyć kartę lub telefon do ekranu terminala na około 1-2 sekundy. 

Jeżeli zajdzie taka konieczność, klient zostanie poproszony o zatwierdzenie płatności poprzez wprowadzenie kodu PIN lub złożenie podpisu. 

Karty zagraniczne

Możesz również przyjmować płatności kartami wydanymi poza granicami Polski. Wówczas upewnij się tylko, że dana karta posiada logo Visa, V PAY, Mastercard, Maestro, American Express, Discover, Diners Club czy China Union Pay.

Ważne

W przypadku przyjmowania płatności kartą zagraniczną, bank klienta może obciążyć posiadacza karty dodatkową prowizją za przewalutowanie. Opłata może zostać pobrana, jeśli waluta kraju, w którym wydano kartę jest inna niż waluta kraju, w którym zarejestrowane jest Twoje Konto SumUp.
Na przykład jeśli Twój klient posiada rachunek bankowy założony w Stanach Zjednoczonych, a Twoja działalność jest prowadzona w Polsce, transakcja zostanie naliczona w PLN, lecz kwota z rachunku bankowego klienta zostanie pobrana w USD.

Czy ten artykuł był pomocny?

Nie udało Ci się znaleźć odpowiedzi na Twoje pytanie?

Skontaktuj się z nami

Artykuły w tej sekcji