W tym artykule:

Lista przeprowadzonych transakcji

W zakładce "Historia transakcji" znajduje się podstawowy podział wszystkich transakcji zrealizowanych za pośrednictwem SumUp. Umożliwia ona zweryfikowania, czy dana płatność została pomyślnie przeprowadzona. Dostęp do Historii transakcji można uzyskać za pośrednictwem:

 • Panelu Użytkownika logując się na stronie sumup.me,
 • Aplikacji SumUp
 • w menu Terminala 3G.

⇨ W Panelu Użytkownika w zakładce Transakcje możesz filtrować historię transakcji według daty, metody płatności, statusu oraz pracownika, który przeprowadził transakcję.

Opcje filtrowania

Okres
Wyświetlona zostanie lista wszystkich transakcji, które zrealizowano przy użyciu SumUp w ciągu ostatnich 6 miesięcy, począwszy od ostatniej transakcji.
Klikając przycisk „Sześć miesięcy”, możesz wybrać konkretny okres lub zakres dat. Potwierdź wybór, klikając „Zastosuj”.
Jako pierwsze wyświetlane będą transakcje przeprowadzone w ostatnim czasie. Pod datą znajdziesz informacje o wszystkich transakcjach zrealizowanych danego dnia.
Metoda płatności
Filtra dla transakcji kartowych i gotówkowych możesz użyć, klikając „Metoda płatności”. Potwierdź wybór, klikając „Zastosuj”.
Jeśli klient zapłacił kartą, na początku transakcji zostanie wyświetlony symbol karty. Jeśli klient zapłacił gotówką, wyświetlony zostanie symbol banknotu.
Status
W Twojej historii transakcji zawarte są informacje o statusie każdej transakcji. Klikając „Status”, możesz je filtrować według transakcji przeprowadzonych pomyślnie, transakcji odrzuconych, transakcji zwróconych lub obciążeń zwrotnych. Potwierdź wybór, klikając „Zastosuj”.
Transakcje, dla których dokonano wypłaty, są dodatkowo oznaczone zielonym przyciskiem „Wypłacona”. Transakcje kartowe, które zostały pomyślnie przeprowadzone, które były nieudane lub które podlegały obciążeniu zwrotnemu, zostały oznaczone kolorem czerwonym.
⇨ Więcej o statusie swoich transakcji dowiesz się tutaj.
Subkonta
Jeśli do Twojego konta SumUp przypisanych jest kilku pracowników, transakcje możesz filtrować według przeprowadzających je pracowników, klikając „Subkonto” i podając dane logowania danego subkonta. Potwierdź wybór, klikając „Zastosuj”.
⇨ Informacje o tym, jak tworzyć subkonta i nimi zarządzać, znajdziesz tutaj.
Raporty
Masz możliwość pobrania zestawienia transakcji, zestawienia przychodów lub zestawienia sprzedaży dla wybranych ram czasowych, dzięki czemu księgowość stanie się znacznie prostsza.
Możesz również ponownie przesłać dzienne lub miesięczne zestawienia wypłat w formacie PDF na zarejestrowany adres e-mail.
⇨ Informacje dotyczące generowania zestawień wypłat znajdziesz tutaj.
Tutaj dowiesz się więcej o zestawieniach dostępnych w SumUp.

 

Informacje o transakcji

Historia transakcji z zakładce Transakcje zawiera szczegółowe informacje dotyczące każdej konkretnej transakcji. Poniżej przedstawiamy jak wygląda pomyślnie zrealizowana płatność kartą na liście Historii Transakcji na stronie sumup.me:

DB_Card_TX_Paidout_en-gb.png

⇨ W Panelu Użytkownika na stronie sumup.me, po prawej stronie historii transakcji pojawi się okno z potwierdzeniem. Aby zobaczyć więcej informacji, kliknij konkretną transakcję.

⇨ Aby wyświetlić szczegóły danej transakcji w aplikacji SumUp, wystarczy wybrać konkretną transakcję.

Więcej informacji dotyczących statusów transakcji znajdziesz tutaj.

Informacje o płatnościach na naszych platformach

Informacje o Panel Użytkownika Aplikacja SumUp Terminal 3G
Transakcji ID, data/czas, kwota, status, informacje o karcie
Wypłacie środków Data, ID wypłaty środków Data, ID wypłaty środków Status
Zwrot Data, kwota Data, kwota Status
Sprzedaż Opis produktu/nazwa*, podatek VAT, kwota brutto/netto Niedostępne

*Zawartość pola jest zależna od wprowadzonych danych: kodu transakcji, opisu produktu lub „Wielu produktów”.

 

Szczegóły sprzedaży

Szczegółowe informacje dotyczące danej płatności można znaleźć w zakładce „Transakcje” dostępnej w Panelu Użytkownika na stronie sumup.me, wybierając transakcję i klikając „Szczegóły sprzedaży”. Na liście zostaną wyświetlone wszystkie sprzedane produkty, kwota oraz zapłacony podatek VAT.

Uwaga: szczegóły sprzedaży będą dostępne tylko wtedy, gdy w ramach jednej transakcji sprzedanych zostanie kilka produktów przy użyciu katalogu produktów.

Potwierdzenie - widok w Panelu Użytkownika

DB_Receipt_view_multi_product_en-gb.png

 

Dostęp do historii transakcji

Panel Użytkownika na stronie sumup.me
 1. Zaloguj się do Panelu Użytkownika na stronie sumup.me za pomocą adresu e-mail i hasła do konta SumUp.
 2. Kliknij „Transakcje” w menu po lewej stronie. Teraz zostanie wyświetlona lista Twoich transakcji zrealizowanych w przeciągu ostatnich sześciu miesięcy.
 3. Aby wyszukać poszczególne transakcje, możesz skorzystać z opcji filtrowania lub wpisać kod transakcji w pasku wyszukiwania w prawym górnym rogu.
 4. Aby wyświetlić informacje o poszczególnej transakcji, kliknij na daną transakcję. Jeśli w ramach transakcji sprzedano więcej niż jeden produkt, okienko po prawej stronie wyświetlać będzie czas transakcji, szczegóły transakcji oraz informacje dotyczące sprzedaży.
W aplikacji SumUp
 1. Zaloguj się do aplikacji SumUp za pomocą swojego adresu e-mail i hasła.
 2. Dotknij symbolu sprzedażyDefault.png.
 3. Aby wyświetlić informacje o pojedynczej transakcji, przewiń listę i wybierz daną transakcję.
Na Terminalu Płatniczym 3G
 1. Włącz terminal 3G.
 2. Naciśnij klawisze strzałek (w górę lub w dół), aby przejść do menu.
 3. Użyj klawiszy strzałek, aby przejść do „Historii transakcji”, i naciśnij zieloną parafkę.
 4. W ten sposób wyświetlone zostaną Twoje transakcje, począwszy od tych przeprowadzonych w ostatnim czasie.
 5. Wybierz konkretną transakcję, przewijając ich listę i naciskając zieloną parafkę. Terminal następnie wyświetli kod i status transakcji.

Uwaga: Wyświetlone zostaną tylko transakcje zrealizowane przy użyciu Terminala Płatniczego 3G. Aby wyświetlić transakcję zrealizowaną przy użyciu innego terminala SumUp, przejdź do Panelu Użytkownika na stronie sumup.me lub do aplikacji SumUp.

Czy ten artykuł był pomocny?

Nie udało Ci się znaleźć odpowiedzi na Twoje pytanie?

Skontaktuj się z nami

Artykuły w tej sekcji