Historia transakcji zawiera podstawowe dane wszystkich transakcji, które kiedykolwiek zrealizowałeś za pośrednictwem SumUp. Pozwala również szybko potwierdzić, czy transakcja przebiegła pomyślnie.

W tym artykule:


Historia transakcji na stronie sumup.me

Aby przeglądać historię transakcji za pośrednictwem Twojego Konta SumUp, zaloguj się na stronie sumup.me korzystając ze swoich danych do logowania. Wybierz „Transakcje” w menu po lewej stronie ekranu konta SumUp.

Zobaczysz teraz listę wszystkich transakcji, które zrealizowałeś za pośrednictwem SumUp w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Transakcje są uszeregowane w kolejności, począwszy od ostatniej przeprowadzonej płatności.

Każda transakcja zawiera krótkie podsumowanie sprzedaży.

Na pierwszym miejscu wyświetlana jest data transakcji. Poniżej znajdują się wszystkie transakcje zrealizowane tego dnia. Historia transakcji powinna wyglądać następująco:

PL_tranaactio_details_DB.png

Przeanalizujmy ją krok po kroku:

 • Jako pierwsza przedstawiona jest godzina transakcji.
 • Obok godziny pokazany jest również status transakcji. W rozpoznaniu symboli pomogą Ci filtry znajdujące się po prawej stronie historii transakcji. Jeśli masz kłopoty z identyfikacją symbolu i jego znaczenia, możesz skorzystać z następującego przewodnika:

PL_transaction_successful_DB.pngZielona parafka (✓) oznacza, że transakcja przebiegła pomyślnie, a środki zostaną wypłacone na Twój rachunek bankowy.

PL_transaction_failed_DB.pngCzerwony krzyżyk, oznacza, iż transakcja zakończyła się niepowodzeniem z powodu odrzucenia karty, błędu połączenia Bluetooth lub przekroczenia limitu czasu.

Ważne

Aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa, SumUp anuluje każdą transakcję, która nie została zrealizowana w określonym przedziale czasowym (limicie czasu).

PL_transaction_refunded_DB.pngStrzałka skierowana w lewą stronę oznacza, że nastąpił zwrot środków danej transakcji. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat realizacji zwrotów, kliknij tutaj. 

PL_transaction_chargeback_DB.pngCzerwony wykrzyknik symbolizuje obciążenie zwrotne. W celu uzyskania szczegółów na temat obciążenia zwrotnego oraz informacji, jak się przed nimi chronić, kliknij tutaj.

Payout_Sign_Date.pngZielony symbol banku obok daty wskazuje, że środki pomniejszone o prowizję (1,49%) zostały przelane tego dnia na Twój rachunek bankowy.

Ważne

Dzień wypłaty środków nie jest dniem, w którym środki pojawią się na Twoim rachunku bankowym. W zależności od procedur rozliczeniowych Twojego banku, zaksięgowanie środków na Twoim rachunku bankowym może potrwać 3-5 dni roboczych licząc od dnia przeprowadzenia transakcji. Prosimy również pamiętać o tym, że banki realizują przelewy środków wyłącznie w dni robocze.

 • Po prawej stronie paska znajdziesz pobraną kwotę oraz formę płatności. 

Mastercard_Logo.jpgJeśli klient zapłacił kartą, wyświetlony zostanie również symbol organizacji płatniczej (MasterCard, Visa, Amex itp.).

PL_cash_payment_DB.pngJeśli klient zapłacił gotówką, zobaczysz symbol banknotu wyświetlony obok pobranej kwoty.

Po kliknięciu na wybraną transakcję zobaczysz również nieco bardziej szczegółowy opis zawartej transakcji sprzedaży. Po prawej stronie historii transakcji otworzy się nowe okienko.

PL_Sales_receipt_DB.png

Wyświetlone w nim zostaną następujące dane:

 • miniaturowa mapa wskazująca miejsce zawarcia transakcji w oparciu o współrzędne GPS/dane zarejestrowane w momencie zawierania transakcji.
 • numer transakcji.
 • informacje na temat karty wraz z 4 ostatnimi cyframi numeru karty.
 • data zaksięgowania wpłaty oraz kwota (jeśli środki zostały już zaksięgowane na Twoim rachunku bankowym).
 • data i godzina transakcji wraz ze statusem transakcji.

Dostępna jest również opcja zwrotu płatności bezpośrednio z Twojego konta SumUp na stronie sumup.me. Aby uzyskać szczegółowe informacje i wytyczne, przeczytaj ten artykuł.

Po kliknięciu „Potwierdzenie” zobaczysz potwierdzenie dla klienta.

Jeśli korzystasz z trybu zaawansowanego, masz również możliwość sprawdzenia szczegółowego opisu swojej transakcji, klikając na „Szczegóły”. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat trybu zaawansowanego, kliknij tutaj.

Aby filtrować transakcje w celu ich organizacji i segregowania, należy skorzystać z filtrów znajdujących się po prawej stronie historii transakcji. Poniżej pokrótce wyjaśniono, do czego służy każdy filtr:

 • Metoda płatności pozwala wybierać pomiędzy płatnościami zrealizowanymi kartami a płatnościami gotówkowymi.
 • Rodzaj pozwala wybrać, czy chcesz widzieć tylko pomyślnie zrealizowane płatności, płatności zakończone niepowodzeniem, zwrócone płatności czy obciążenia zwrotne.
 • Okres pozwala wybrać przedział czasowy. Możesz wybrać przedział czasowy według ustawień domyślnych („Ostatni tydzień”, „Ostatni miesiąc”, „Sześć miesięcy”) lub ręcznie wprowadzić zakres dat w odpowiednie pola.
 • Filtr Subkonta pozwala sortować historię transakcji według subkont, jeśli zostały one wcześniej utworzone. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat subkont, kliknij tutaj.

Po wybraniu odpowiednich filtrów kliknij „Zastosuj”, a natychmiast zostaną wyświetlone wszystkie transakcje odpowiadające wybranym parametrom.

Jeśli klikniesz „Eksportuj transakcje”, wygenerowany plik CSV lub XLS będzie zawierał jedynie te transakcje, które są obecnie wyświetlane przy zastosowaniu wybranego filtra. Aby uzyskać szczegóły dotyczące samodzielnego generowania zestawień transakcji, kliknij tutaj i przejdź do opcji „Wyślij ponownie zestawienie transakcji”.

 

Historia transakcji w Aplikacji SumUp

Aby przeglądać historię transakcji w Aplikacji SumUp na smartfonie lub tablecie, zaloguj się do aplikacji, korzystając z danych swojego Konta SumUp.

Kliknij zakładkę „Konto” (iOS) lub symbol menu (Android) w lewym górnym rogu ekranu i wybierz „Historia transakcji”.

Zobaczysz teraz listę wszystkich transakcji zrealizowanych za pośrednictwem SumUp w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Transakcje są uszeregowane w kolejności, począwszy od ostatniej przeprowadzonej sprzedaży.

Każda transakcja zawiera krótkie podsumowanie sprzedaży.

PL_sales_history_App.png

Lista wygląda tak samo jak na Twoim koncie SumUp na stronie sumup.me, dlatego w celu zapoznania się ze szczegółowym opisem znaczenia poszczególnych symboli zapoznaj się z naszym krótkim przewodnikiem przedstawionym powyżej. 

Po kliknięciu na wybraną transakcję znajdziesz bardziej szczegółowy opis sprzedaży wraz z numerem transakcji, jak również informacje na temat karty. W zależności od rodzaju otrzymanej płatności oraz tego, czy środki zostały już zaksięgowane na Twoim rachunku bankowym, poniżej znajdziesz kwadratowe pola zawierające informacje dotyczące poszczególnych etapów transakcji.

PL_Sales_details_app.pngPL_resending_receipt_App.png

To jest przykład zrealizowania płatności za pomocą karty, która została już zaksięgowana na Twoim rachunku bankowym. Kliknięcie w pole transakcji umożliwi ponowne wysłanie potwierdzenia, sprawdzenie na mapie, gdzie zawarto transakcję lub umożliwi zwrócenie środków transakcji. W celu uzyskania szczegółów na temat ponownego przesyłania potwierdzeń kliknij tutaj, natomiast tutaj znajdziesz przewodnik opisujący krok po kroku sposób przeprowadzania zwrotów transakcji.

To jest przykład przedstawienia płatności gotówkowej, dokonanej w trybie zaawansowanym. Informacja zawiera szczegółowy opis transakcji oraz wysokość naliczonego podatku VAT.

PL_advanced_mode.png

Masz również możliwość ponownego przesłania potwierdzenia, sprawdzenia na mapie, gdzie zawarto transakcję lub zwrócenia środków transakcji. W celu uzyskania szczegółów na temat ponownego przesyłania potwierdzeń kliknij tutaj, natomiast tutaj znajdziesz przewodnik opisujący krok po kroku sposób przeprowadzania zwrotów transakcji.

Czy ten artykuł był pomocny?

Nie udało Ci się znaleźć odpowiedzi na Twoje pytanie?

Skontaktuj się z nami

Artykuły w tej sekcji