W tym artykule:

Lista przeprowadzonych transakcji

W zakładce "Historia transakcji" znajduje się podstawowy podział wszystkich transakcji zrealizowanych za pośrednictwem SumUp. Umożliwia ona zweryfikowania, czy dana płatność została pomyślnie przeprowadzona. Dostęp do Historii transakcji można uzyskać za pośrednictwem:

 • Panelu Użytkownika logując się na stronie sumup.me,
 • Aplikacji SumUp
 • Terminala 3G.

⇨ W Panelu Użytkownika na stronie sumup.me w zakładce Transakcje możesz filtrować historię transakcji według daty, metody płatności, statusu oraz pracownika, który przeprowadził transakcję.

Opcje filtrowania:

Okres
Zostanie wyświetlona lista wszystkich transakcji zrealizowanych przy użyciu systemu SumUp sprzed ostatnich 6 miesięcy, począwszy od ostatniej przeprowadzonej płatności.

Klikając przycisk „Sześć miesięcy” możesz wybrać konkretny okres lub zakres dat.
Potwierdź wybór klikając „Zastosuj”. Jako pierwsze wyświetlane zostaną transakcje przeprowadzone w ostatnim czasie. Pod datą znajdziesz informacje o wszystkich transakcjach zrealizowanych danego dnia.
Metoda płatności
Filtr dla transakcji przeprowadzonych przy użyciu kart i gotówki można zastosować klikając „Metoda płatności”. Wybór danego filtra należy wówczas zatwierdzić przyciskiem „Zastosuj”. Jeśli klient zapłacił kartą, transakcja będzie oznaczona symbolem karty. Jeśli klient zapłacił gotówką, wyświetlony zostanie symbol banknotu.
Status
W Historii Transakcji zawarte są również informacje o statusie każdej transakcji. Klikając „Status”, możesz filtrować wyniki według transakcji przeprowadzonych pomyślnie, transakcji odrzuconych, transakcji zwróconych lub obciążeń zwrotnych. Wybór filtra należy potwierdzić przyciskiem „Zastosuj”. Transakcje, z których środki zostały już wypłacone są dodatkowo oznaczone zielonym przyciskiem „Wypłacone”. Odrzucone, zwrócone lub reklamowane transakcje są oznaczone kolorem czerwonym.

Więcej o statusie swoich transakcji znajdziesz tutaj.
Subkonta
Jeśli do Twojego Konta SumUp przypisanych jest kilku pracowników, przeprowadzone przez nich transakcje można filtrować za pomocą przycisku „Subkonta” i podając dane logowania. Wybór subkonta należy potwierdzić przyciskiem „Zastosuj

Więcej informacji dotyczących tworzenia oraz zarządzania subkontami znajdziesz tutaj.
Raporty
Masz możliwość pobrania zestawienia transakcjizestawienia przychodów lub zestawienia sprzedaży dla wybranych ram czasowych, dzięki czemu księgowość stanie się znacznie prostsza.

Możesz również ponownie przesłać dzienne lub miesięczne zestawienie wypłaty w formacie PDF na zarejestrowany adres e-mail. Informacje dotyczące generowania zestawień wypłat znajdziesz tutaj.

 

Informacje o transakcji

Historia transakcji z zakładce Transakcje zawiera szczegółowe informacje dotyczące każdej konkretnej transakcji. Poniżej przedstawiamy jak wygląda pomyślnie zrealizowana płatność kartą na liście Historii Transakcji na stronie sumup.me:

DB_Card_TX_Paidout_en-gb.png

⇨ W Panelu Użytkownika na stronie sumup.me, po prawej stronie historii transakcji pojawi się okienko z potwierdzeniem. Aby zobaczyć więcej informacji, kliknij na konkretną transakcję.

⇨ Aby wyświetlić szczegóły danej transakcji w aplikacji SumUp, wystarczy wybrać konkretną transakcję.

Więcej informacji dotyczących statusów transakcji znajdziesz tutaj.

Informacje o płatnościach w naszych platformach:

Informacje o Panel Użytkownika Aplikacja SumUp Terminal 3G
Transakcji ID, data/czas, kwota, status, informacje o karcie
Wypłacie środków Data, ID wypłaty środków Data, ID wypłaty środków Status
Zwrot Data, kwota Data, kwota Status
Sprzedaż Opis produktu/nazwa*, podatek VAT, kwota brutto/netto Niedostępne

*Zawartość pola jest zależna od wprowadzonego kodu transakcji, opisu produktu lub „Wielu produktów”.

 

Szczegóły sprzedaży

Dostęp do szczegółowych informacji dotyczących danej płatności można znaleźć w zakładce Transakcje dostępnej w Panelu Użytkownika na stronie sumup.me, wybierając transakcję i klikając „Szczegóły sprzedaży”. Na liście zostaną wyświetlone wszystkie sprzedane produkty, kwota oraz zapłacony podatek VAT.

Uwaga: Szczegóły sprzedaży będą dostępne tylko wtedy, gdy w ramach jednej transakcji sprzedany zostanie więcej niż jeden produkt.

Potwierdzenie - widok w Panelu Użytkownika

DB_Receipt_view_multi_product_en-gb.png

 

Dostęp do historii transakcji

Panel Użytkownika na stronie sumup.me
 1. Zaloguj się do Panelu Użytkownika na stronie sumup.me za pomocą adresu e-mail i hasła do konta SumUp.
 2. Kliknij „Transakcje” w menu po lewej stronie. Teraz zostanie wyświetlona lista Twoich transakcji zrealizowanych w przeciągu ostatnich sześciu miesięcy.
 3. Aby wyszukać poszczególne transakcje, możesz skorzystać z opcji filtrowania lub wpisać kod transakcji w pasku wyszukiwania w prawym górnym rogu.
 4. Aby wyświetlić informacje o poszczególnej transakcji, kliknij na daną transakcję. Jeśli w ramach transakcji sprzedano więcej niż jeden produkt, okienko po prawej stronie wyświetlać będzie czas transakcji, szczegóły transakcji oraz informacje dotyczące sprzedaży.
W aplikacji SumUp
 1. Zaloguj się do aplikacji SumUp za pomocą swojego adresu e-mail i hasła.
 2. Na urządzeniach z systemem iOS, naciśnij na symbol listyDefault.pngNa urządzeniach z systemem Android, należy kliknąć na symbol konta w lewym górnym rogu, a następnie wybierać „Transakcje”.
 3. Aby wyświetlić informacje o pojedynczej transakcji, przewiń listę i wybierz daną transakcję.
Na Terminalu Płatniczym 3G
 1. Włącz Terminal 3G.
 2. Naciśnij klawisze strzałek (w górę lub w dół), aby przejść do menu.
 3. Skorzystaj z klawiszy strzałek, aby przejść do „Historii transakcji” i naciśnij zieloną parafkę.
 4. W ten sposób wyświetlone zostaną Twoje transakcje, począwszy od tych przeprowadzonych w ostatnim czasie.
 5. Wybierz konkretną transakcję, przewijając ich listę i naciskając zieloną parafkę. Terminal następnie wyświetli kod i status transakcji.

Uwaga: Wyświetlone zostaną tylko transakcje zrealizowane przy użyciu Terminala Płatniczego 3G. Aby wyświetlić transakcję zrealizowaną przy użyciu innego terminala SumUp, przejdź do Panelu Użytkownika na stronie sumup.me lub do aplikacji SumUp.

Czy ten artykuł był pomocny?

Nie udało Ci się znaleźć odpowiedzi na Twoje pytanie?

Skontaktuj się z nami

Artykuły w tej sekcji