W tym artykule:

Harmonogram wypłat środków

SumUp przetwarza Twoje transakcje, a następnie przelewa środki (pomniejszone o prowizję SumUp w wysokości 1,49%) na Twój rachunek bankowy najszybciej, jak to możliwe.

Jeśli nie chcesz otrzymywać wypłaty środków codziennie, możesz skorzystać z opcji cotygodniowej lub comiesięcznej wypłaty środków. Zaloguj się na stronie sumup.me, wybierz menu z lewej strony i przejdź do "Ustawień". Tutaj możesz wybrać preferowaną częstotliwość wypłat.

W przypadku wypłat cotygodniowych środki są wypłacane 2. dnia roboczego każdego tygodnia.

W przypadku wypłat miesięcznych, środki są wypłacane 3. dnia roboczego każdego miesiąca.

Uwaga: Ustawienia wypłaty środków można zmienić w dowolnym momencie. Zmiana ustawień dotyczyć będzie tylko wypłat środków w przyszłości. Dotychczasowe środki ze sprzedaży zostaną rozdysponowanie zgodnie z dotychczasowym harmonogramem wypłaty środków.

Ważne

W zależności od procedur rozliczeniowych Twojego banku przekazanie środków na Twój rachunek bankowy może potrwać 3 - 5 dni roboczych, licząc od daty transakcji. Prosimy również pamiętać o tym, że banki realizują przelewy środków wyłącznie w dni robocze.

Należy zauważyć, że w przypadku transakcji dokonywanych kartami wydanymi przez bank zagraniczny (tj. spoza kraju, gdzie prowadzisz rachunek) przekazanie środków na Twój rachunek może potrwać dłużej niż 3-5 dni roboczych.

 

Śledź wypłatę środków

Natychmiast po przelaniu środków na Twój rachunek bankowy otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą szczegółowe zestawienie wszystkich transakcji objętych wypłatą środków. 

Można również w prosty sposób samodzielnie śledzić dowolną wypłatę środków za pomocą swojego Konta SumUp na stronie sumup.me, a także w Aplikacji SumUp.

Po zakończeniu transakcji jest ona widoczna w „Historii transakcji” na Twoim koncie na stronie sumup.me oraz w Aplikacji SumUp wraz ze szczegółowymi informacjami, takimi jak godzina zawarcia transakcji, ID transakcji, informacje na temat karty czy pobranej kwoty.

Po dokonaniu wypłaty środków na Twój rachunek bankowy obok godziny zawarcia transakcji pojawi się również zielony symbol banku oraz data wypłaty.

DB_Card_TX_Paidout_pl.png

Ważne

Zielony symbol banku wraz z datą wypłaty wskazuje datę wypłaty środków za pośrednictwem SumUp. Innymi słowy jest to dzień, w którym przelaliśmy środki na Twój rachunek bankowy. W zależności od banku zaksięgowanie środków na Twoim rachunku może zająć dodatkowo 1-2 dni. Prosimy również pamiętać o tym, że banki realizują przelewy środków wyłącznie w dni robocze.

 

Przedstawienie wypłaty środków na Twoim wyciągu bankowym

Wypłata środków zostanie przedstawiona na Twoim wyciągu bankowym w następujący sposób: 

SumUp Payments Limited - PID123-SUMUP” 

Numer PID pojawia się również w dziennych i miesięcznych zestawieniach transakcji, które przesyłamy na Twój adres e-mail. Numer PID jest również podany w „Historii transakcji” w Aplikacji SumUp oraz w Twoim Koncie SumUp na stronie sumup.me.

 

Przedstawienie wypłaty środków na wyciągu bankowym klienta

Zasadniczo transakcja przedstawiana jest w następujący sposób:

„SumUp *Nazwa firmy korzystającej z usługi”

„Nazwa firmy korzystającej z usługi” to nazwa firmy, którą jako klient podałeś w trakcie procesu rejestracji.

Ważne

Pomimo iż SumUp w trakcie przetwarzania płatności wysyła wyżej wymieniony deskryptor, bank Twojego klienta może go skrócić podczas drukowania wyciągu z karty klienta. Dlatego należy pamiętać, iż mimo że pełny deskryptor powinien brzmieć: „SumUp *Nazwa firmy korzystającej z usługi”, na wyciągu klienta może zostać zamieszczony opis typu: „SumUp *Nazwa fir...”.

Proces wypłaty środków

  1. W aplikacji SumUp można sprawdzić, czy transakcja przebiegła pomyślnie. Należy mieć na uwadze, że transakcja oznaczona zostaje jako zakończona pomyślnie jedynie wówczas, gdy została zatwierdzona przez bank w czasie rzeczywistym. Dlatego gdy pojawi się zielony symbol akceptacji, rozpocznie się realizacja przelewu środków na Twój rachunek bankowy. 
  2. Jeśli realizowałeś transakcję kartą kredytową, informacje na temat karty w pierwszej kolejności są przesyłane do organizacji płatniczej (MasterCard, Visa, American Express), a stamtąd do banku Twojego klienta. Jeśli realizowałeś transakcję kartą debetową, informacje na temat karty są przesyłane bezpośrednio do banku klienta, dlatego tego typu rozliczenia są szybsze niż transakcje realizowane za pośrednictwem kart kredytowych. Dodatkowo prędkość rozliczenia uzależniona jest od banku posiadacza karty. 
  3. SumUp otrzymuje środki, potrąca prowizję od transakcji i natychmiast przelewa pozostałą kwotę. Wieczorem tego samego dnia otrzymasz wiadomość e-mail z zestawieniem transakcji. W każdej chwili możesz ponownie wygenerować zestawienie za pośrednictwem Twojego konta na stronie sumup.me.
  4. Otrzymujesz środki na Twój rachunek bankowy. W informacjach dodatkowych podanych na wyciągu bankowym oraz w zestawieniach transakcji podany jest indywidualny PID (numer identyfikacyjny wypłaty środków), który służy do organizacji i przydziału płatności. Przykładowy PID widoczny na zestawieniu transakcji:Payout_Reports_PID.png

Ważne

Czas trwania powyższego procesu uzależniony jest od banku Twojego klienta oraz od organizacji płatniczej. Z tego względu środki z kilku transakcji dokonanych tego samego dnia mogą zostać zaksięgowane na Twoim rachunku w różne dni.

Czy ten artykuł był pomocny?

Nie udało Ci się znaleźć odpowiedzi na Twoje pytanie?

Skontaktuj się z nami

Artykuły w tej sekcji