Wypłata środków obejmuje całość kwoty płatności kartami przetworzonej przez SumUp. Sposób i czas otrzymywania wypłat środków można dostosować do własnych preferencji.

W tym artykule:

 • Czas wypłaty środków
 • Częstość wypłat środków
 • Śledzenie wypłat środków

Czas wypłaty środków

SumUp przetwarza transakcje, a następnie wypłaca środki pomniejszone o prowizję na Twój rachunek bankowy. W zależności od procedur rozliczeniowych banku przekazanie środków na Twój rachunek bankowy może potrwać 3–5 dni roboczych, licząc od daty przeprowadzenia transakcji do pojawienia się środków na koncie bankowym.
Wpływ na szybkość wypłaty środków ma bank klienta, a także wydawcy kart płatniczych. Z tego powodu może się zdarzyć, że środki z transakcji przeprowadzonych tego samego dnia zostaną wypłacone w różnych terminach.

Wypłaty środków z transakcji dokonanych przy użyciu kart American Express lub międzynarodowych kart bankowych mogą potrwać dłużej.

Ustawienia wypłaty środków

Środki są domyślnie wypłacane na Twój rachunek bankowy codziennie. Jeżeli nie chcesz otrzymywać codziennych wypłat środków, możesz ustawić cotygodniowe lub comiesięczne wypłaty.

Codzienne wypłaty środków Cotygodniowe wypłaty środków Comiesięczne wypłaty środków
W każdy dzień roboczy (bez weekendów i świąt) W każdy wtorek z wyjątkiem świąt W każdy trzeci dzień roboczy kolejnego miesiąca
Jak zmienić częstość wypłat środków
 1. Zaloguj się na stronie sumup.me
 2. Kliknij menu po lewej stronie i wybierz pozycję „Ustawienia”.
 3. Sprawdź, czy metoda płatności ma ustawienie „Bezpośrednio na rachunek bankowy”.
 4. Wybierz preferowaną częstość wypłaty środków.

Ważne

Częstotliwość wypłaty środków można zmieniać w dowolnym momencie. Wpłynie to jednak tylko na tryb wypłat transakcji dokonanych po wprowadzeniu zmiany. Transakcje przeprowadzone przed zmianą ustawień są wypłacane zgodnie z trybem wypłat obowiązującym w czasie ich przeprowadzania.

Śledzenie wypłat środków

Wypłaty środków można też łatwo śledzić na karcie „Sprzedaż” na Panelu użytkownika SumUp pod adresem sumup.me. Można tu wyświetlać szczegółowe informacje o wypłatach środków, filtrować je według czasu, sposobu i kwoty, a także łatwo śledzić i wyszukiwać dane w historii.

Bezpośrednio po przetworzeniu wypłaty prześlemy Ci wiadomość e-mail z Zestawieniem wypłat obejmującym wszystkie transakcje uwzględnione w danej wypłacie środków.

Jak sprawdzić historię wypłat środków
Aby sprawdzić szczegóły każdej wypłaty środków:
 1. Zaloguj się na stronie sumup.me
 2. Wybierz pozycję „Sprzedaż” w menu po lewej stronie.
 3. Kliknij pozycję „Wypłaty środków” w menu karty.
 4. Wybierz wypłatę środków, aby wyświetlić wszystkie uwzględnione transakcje.
Mój wyciąg bankowy Wyciąg bankowy klienta
Wypłaty środków zostaną oznaczone na Twoim rachunku bankowym w następujący sposób: „SumUp Payments Limited - PID123-SUMUP”.

Identyfikator wypłaty środków (PID) będzie widoczny również na dziennych i miesięcznych zestawieniach wypłat wysyłanych w wiadomościach e-mail. Identyfikator PID można też znaleźć w historii transakcji w aplikacji SumUp oraz w historii wypłat środków w Panelu użytkownika pod adresem sumup.me.

Uwaga: w dowolnym momencie możesz zmienić numer rachunku bankowego. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Czy ten artykuł był pomocny?

Nie udało Ci się znaleźć odpowiedzi na Twoje pytanie?

Skontaktuj się z nami

Artykuły w tej sekcji