W tym artykule:

Czas wypłaty środków

SumUp przetwarza transakcje, a następnie wypłaca środki (pomniejszone o prowizję w wysokości 1,49%) na rachunek bankowy tak szybko, jak to możliwe.

Jeśli nie chcesz, aby wypłaty środków były realizowane codziennie, możesz również wybrać wypłaty w trybie tygodniowym lub miesięcznym. Aby zmienić preferowaną częstotliwość wypłat, zaloguj się na stronie sumup.me i przejdź do zakładki „Ustawienia”, która znajduje się po lewej stronie ekranu.

Wypłaty tygodniowe są realizowane w każdy roboczy wtorek.

Wypłaty miesięczne są realizowane trzeciego dnia roboczego każdego miesiąca.

Pamiętaj: Częstotliwość wypłaty środków można zmieniać w dowolnym momencie. Wpłynie to jednak na częstotliwość wypłat środków transakcji przeprowadzonych po dokonaniu zmiany. Poprzednie transakcje zostaną wypłacone zgodnie z dotychczasowym ustawieniem wypłaty środków.

Ważne

W zależności od procedur rozliczeniowych banków, przekazanie środków na Twój rachunek bankowy może potrwać 3-5 dni roboczych, licząc od daty przeprowadzenia transakcji. Jednocześnie pragniemy poinformować, że banki realizują przelewy środków jedynie w dni robocze.
Należy również pamiętać, że w przypadku transakcji przeprowadzanych kartami zagranicznymi (tj. spoza kraju rejestracji Twojego rachunku bankowego) przekazanie środków może potrwać dłużej niż 3-5 dni roboczych.


Śledź wypłaty środków

Jak tylko pieniądze zostaną wypłacone na Twoje konto bankowe, otrzymasz od nas wiadomość e-mail z dokumentem zawierającym pełne zestawienie wszystkich wypłaconych transakcji.
Możesz również w prosty sposób samodzielnie sprawdzić status wypłaty środków w Panelu Klienta na stronie sumup.me lub w Aplikacji SumUp.

Po przeprowadzeniu transakcji, informacja o danej płatności pojawi się w Historii transakcji w Panelu Klienta na stronie sumup.me, a także w Aplikacji SumUp wraz ze szczegółowymi danymi dotyczącymi daty transakcji, numeru transakcji (TID), danych karty, a także pobranej kwoty.

Po wypłaceniu środków na Twój rachunek bankowy, przy transakcji pojawi się również zielony symbol banku wraz z informacją dotyczącą daty przelewu.

DB_Card_TX_Paidout_en-gb_1_.png

Ważne

Zielony symbol banku oraz data przelewu oznacza dzień realizacji wypłaty środków przez SumUp. Innymi słowy: dzień, w którym przekazaliśmy środki na Twój rachunek bankowy. W zależności od banków, zaksięgowanie przelewu na Twoim rachunku może zająć dodatkowe 1-2 dni robocze. Jednocześnie pragniemy poinformować, że banki realizują przelewy jedynie w dni robocze.


Przedstawienie wypłaty środków na Twoim wyciągu bankowym

Wypłaty środków zostaną oznaczone na Twoim rachunku bankowym w następujący sposób:

'SumUp Payments Limited - PID13-SUMUP'
. Numer PID będzie widoczny również na dziennych i miesięcznych zestawieniach transakcji, wysyłanych w wiadomościach e-mail. Numer PID można znaleźć również w zakładce Historia transakcji w Aplikacji SumUp, a także w Koncie SumUp na stronie sumup.me.

 

Przedstawienie transakcji na wyciągu bankowym klienta

Po przeprowadzeniu transakcji, Twój klient zobaczy na swoim rachunku bankowym następującą referencję płatności:

"Sumup *Nazwa firmy Użytkownika"

"Nazwa firmy Użytkownika" to wprowadzona przez Ciebie nazwa działalności, która została podana podczas rejestracji Konta SumUp.

Ważne

Podczas przetwarzania płatności SumUp wysyła wskazany powyżej deskryptor. Jednakże istnieje możliwość, że bank Twojego klienta skróci go podczas drukowania wyciągu z karty. Mimo, że pełny deskryptor powinien brzmieć: „SumUp *Nazwa firmy”, na wyciągu klienta może zostać zamieszczony opis typu: „SumUp *Nazwa fir...”..


Proces wypłaty środków  

  1. Po autoryzowaniu transakcji przez bank klienta, w Aplikacji SumUp pojawi się komunikat świadczący o tym, że dana płatność została pomyślnie przeprowadzona. Pojawienie się zielonego symbolu parafki obok transakcji będzie oznaczało rozpoczęcie procesu wypłaty środków na rachunek bankowy. 

  2. Jeśli transakcja została zrealizowana za pomocą karty kredytowej, dane karty są na początku przekazywane do wydawcy karty (Mastercard, Visa, American Express), a następnie do banku klienta. W przypadku, gdy transakcja została zrealizowana za pomocą karty debetowej, dane karty są przekazywane bezpośrednio do banku klienta, przez co tego typu wypłaty są realizowane szybciej, niż transakcje wykonywane kartami kredytowymi. Na szybkość realizacji wypłaty środków ma wpływ przede wszystkim bank posiadacza karty.
  3. SumUp otrzymuje pieniądze, pobiera prowizję i wypłaca środki na wskazany rachunek bankowy. Po zrealizowaniu przelewu, tego samego dnia otrzymasz wiadomość e-mail z załączonym zestawieniem transakcji. Dokument ten można pobrać ponownie przez Panel Klienta na stronie sumup.me.

  4. Środki trafiają na Twój rachunek bankowy. Na wyciągu bankowym, a także na zestawieniach wypłat znajdziesz numer przelewu (PID), który pozwoli Ci na odnalezienie i zorganizowanie płatności. Oto przykład numeru przelewu (PID) znajdującego się na zestawieniach transakcji: Payout_Reports_PID.png

Ważne

Wpływ na szybkość opisanego powyżej procesu ma przede wszystkim bank klienta, a także wydawcy kart płatniczych. Z tego powodu może się zdarzyć, że transakcje przeprowadzone tego samego dnia zostaną wypłacone w różnych terminach.

Czy ten artykuł był pomocny?

Nie udało Ci się znaleźć odpowiedzi na Twoje pytanie?

Skontaktuj się z nami

Artykuły w tej sekcji