W tym artykule:

Czas wypłaty środków

SumUp przetwarza transakcje, a następnie wypłaca środki (pomniejszone o prowizję w wysokości 1,49%) na rachunek bankowy tak szybko, jak to możliwe.

Jeśli nie chcesz, aby wypłaty środków były realizowane codziennie, możesz również wybrać wypłaty w trybie tygodniowym lub miesięcznym. Aby zmienić preferowaną częstotliwość wypłat, zaloguj się na stronie sumup.me i przejdź do zakładki „Ustawienia”, która znajduje się po lewej stronie ekranu.

Wypłaty tygodniowe są realizowane w każdy roboczy wtorek.

Wypłaty miesięczne są realizowane trzeciego dnia roboczego każdego miesiąca.

Pamiętaj: Częstotliwość wypłaty środków można zmieniać w dowolnym momencie. Wpłynie to jednak na częstotliwość wypłat środków transakcji przeprowadzonych po dokonaniu zmiany. Poprzednie transakcje zostaną wypłacone zgodnie z dotychczasowym ustawieniem wypłaty środków.

Ważne

Depending on your bank's settlement procedures it may take up to 1-3 business days (2-3 business days for Ireland and Malta) from the transaction date to the day the funds appear on your bank account. Please also be aware that banks only transfer funds on working days.
Please note that transactions made with American Express or international bank cards (outside of the country your account is set up to) may take longer to be paid out to your account.


Śledź wypłaty środków

Jak tylko pieniądze zostaną wypłacone na Twoje konto bankowe, otrzymasz od nas wiadomość e-mail z dokumentem zawierającym pełne zestawienie wszystkich wypłaconych transakcji.
Możesz również w prosty sposób samodzielnie sprawdzić status wypłaty środków w Panelu Klienta na stronie sumup.me lub w Aplikacji SumUp.

After a transaction is completed you’ll be able to view it in your Sales History on your Sumup Account at sumup.me and your SumUp App with detailed information such as time of the transaction, transaction ID, card information and the amount charged.
Once a payout has been processed into your bank account you will also find a green bank symbol with a payout date written behind the transaction time.

DB_Card_TX_Paidout_en-gb_1_.png

Ważne

The green bank symbol along with the payout date shows you the date of the payout through SumUp. In other words: the day we transferred the funds into your bank account. Depending on your bank it might take 1-3 additional days until you see the funds on your bank statement. Please also be aware that banks only transfer funds on business days.


Payouts on Bank Statement

Payouts will appear on your bank statements as originating from:

'SumUp Payments Limited - PID123-SUMUP'

The PID number appears also on the daily and monthly payout reports that we sent you via email. You can also find the PID number in your Sales History in the SumUp App and in your SumUp Account at sumup.me.

You can change your bank account at any time, learn more here.

 

Payouts on Customer's Bank Statement

Po przeprowadzeniu transakcji, Twój klient zobaczy na swoim rachunku bankowym następującą referencję płatności:

"Sumup *Nazwa firmy Użytkownika"

"Nazwa firmy Użytkownika" to wprowadzona przez Ciebie nazwa działalności, która została podana podczas rejestracji Konta SumUp.

Ważne

Podczas przetwarzania płatności SumUp wysyła wskazany powyżej deskryptor. Jednakże istnieje możliwość, że bank Twojego klienta skróci go podczas drukowania wyciągu z karty. Mimo, że pełny deskryptor powinien brzmieć: „SumUp *Nazwa firmy”, na wyciągu klienta może zostać zamieszczony opis typu: „SumUp *Nazwa fir...”..


Proces wypłaty środków  

  1. Po autoryzowaniu transakcji przez bank klienta, w Aplikacji SumUp pojawi się komunikat świadczący o tym, że dana płatność została pomyślnie przeprowadzona. Pojawienie się zielonego symbolu parafki obok transakcji będzie oznaczało rozpoczęcie procesu wypłaty środków na rachunek bankowy. 

  2. Jeśli transakcja została zrealizowana za pomocą karty kredytowej, dane karty są na początku przekazywane do wydawcy karty (Mastercard, Visa, American Express), a następnie do banku klienta. W przypadku, gdy transakcja została zrealizowana za pomocą karty debetowej, dane karty są przekazywane bezpośrednio do banku klienta, przez co tego typu wypłaty są realizowane szybciej, niż transakcje wykonywane kartami kredytowymi. Na szybkość realizacji wypłaty środków ma wpływ przede wszystkim bank posiadacza karty.
  3. SumUp receives the funds, deducts the transaction fee and transfers the outstanding amount. On the same evening, you will receive an email with the settlement report attached. You can resend the report to yourself anytime you want from your Account on sumup.me.

  4. Środki trafiają na Twój rachunek bankowy. Na wyciągu bankowym, a także na zestawieniach wypłat znajdziesz numer przelewu (PID), który pozwoli Ci na odnalezienie i zorganizowanie płatności. Oto przykład numeru przelewu (PID) znajdującego się na zestawieniach transakcji: Payout_Reports_PID.png

Ważne

Wpływ na szybkość opisanego powyżej procesu ma przede wszystkim bank klienta, a także wydawcy kart płatniczych. Z tego powodu może się zdarzyć, że transakcje przeprowadzone tego samego dnia zostaną wypłacone w różnych terminach.

Czy ten artykuł był pomocny?

Nie udało Ci się znaleźć odpowiedzi na Twoje pytanie?

Skontaktuj się z nami

Artykuły w tej sekcji