In this article:

Transakcje zakończone pomyślnie

Przeprowadzając transakcje za pomocą SumUp, otrzymasz na bieżąco potwierdzenie statusu realizacji płatności. Na terminalu płatniczym wyświetli się komunikat „Płatność potwierdzona”, a w Aplikacji SumUp pojawi się na ekranie zielony znak akceptacji oraz możliwość przesłania potwierdzenia klientowi.

Successful_Transaction_iOS.jpg

Warto nadmienić, że zawsze można sprawdzić status realizacji płatności w zakładce „Historia transakcji” w Twoim Koncie SumUp na stronie sumup.me oraz w Aplikacji SumUp.

Aby sprawdzić Historię Transakcji za pośrednictwem Twojego Konta SumUp, zaloguj się tutaj, wprowadzając Twoje dane logowania. Menu znajdziesz poniżej loga SumUp po lewej stronie Twojego konta SumUp. Wybierz „Transakcje”, aby zobaczyć szczegóły wszystkich transakcji sprzedaży. 

Jeśli za znacznikiem czasu transakcji wyświetlony jest znak akceptacji, oznacza to, że transakcja została zrealizowana pomyślnie. Jeśli chcesz poznać bardziej szczegółowe informacje na temat transakcji, kliknij na wybraną transakcję, aby otworzyć stronę „Szczegóły”.

Screen_Shot_2017-04-18_at_15.56.27_copy.png

Możesz również wyszukać wszystkie zrealizowane transakcje, wybierając zakładkę „Potwierdzona” w sekcji „Rodzaj” po prawej stronie Twojego Konta SumUp, a następnie klikając „Zastosuj”. 

Filter_Overview_Sales_History_Desktop.png

Aby przejrzeć historię transakcji w Aplikacji SumUp, kliknij na zakładkę „Konto” (iOS) lub ikonę menu (Android) w lewym górnym rogu. 

Wystarczy wybrać „Historię transakcji” w menu, aby uzyskać podgląd wszystkich transakcji. Proces przebiega identycznie co w przypadku Konta SumUp na stronie sumup.me. Znak akceptacji przy znaczniku czasowym oznacza pomyślną realizację transakcji. Jeśli chcesz poznać bardziej szczegółowe informacje na temat transakcji, kliknij na wybraną transakcję, aby otworzyć stronę „Szczegóły”.

Transakcja zakończona niepowodzeniem

Jeśli transakcja zakończy się niepowodzeniem na skutek odrzucenia karty, upłynięcia dozwolonego czasu oczekiwania na połączenie bądź z powodu błędu połączenia Bluetooth, terminal płatniczy i Aplikacja SumUp powiadomią Cię o tym w czasie rzeczywistym.

Dana transakcja będzie w dalszym ciągu wyszczególniona w historii transakcji, lecz oznaczona czerwonym krzyżykiem za znacznikiem czasu.

Failed_Payment_Sales_History_Desktop.png

Ważne

Aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa, SumUp anuluje każdą transakcję, która nie została zrealizowana w określonym przedziale czasowym (limit czasu).

Czy ten artykuł był pomocny?

Nie udało Ci się znaleźć odpowiedzi na Twoje pytanie?

Skontaktuj się z nami

Artykuły w tej sekcji