Zablokowany terminal i gwarancja

Jeśli chcesz zapoznać się z informacjami dotyczącymi gwarancji na Terminale SumUp lub zastanawiasz się, co zrobić, gdy urządzenie przestanie działać, przeczytaj ten artykuł.

Zablokowany terminal

Terminale SumUp są wyposażone w mechanizmy bezpieczeństwa, które na stałe wyłączają urządzenie z użytku, jeśli zostaną uruchomione. Z tego powodu, należy unikać zewnętrznej siły lub mocnych uderzeń (spowodowanych na przykład upadkiem na podłogę), ponieważ może to skutkować zablokowaniem urządzenia. Prosimy zatem posługiwać się terminalem z zachowaniem ostrożności.

Po uruchomieniu mechanizmu bezpieczeństwa, na ekranie terminala pojawi się komunikat "Device blocked”. W takim przypadku prosimy o kontakt z  Biurem Obsługi Klienta w celu znalezienia dogodnego rozwiązania sytuacji. 

Gwarancja

SumUp gwarantuje, że przez okres dwunastu (12) miesięcy od daty dostawy, terminal będzie wolny od wszelkich wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi.

SumUp nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej za urządzenie w następujących przypadkach: (I) jeżeli roszczenie ma miejsce po 12 (dwunastu) miesiącach od daty dostawy; (II) jeżeli karta SIM została wyjęta z terminala; (III) jeżeli kupujący rozkręcał lub w jakikolwiek sposób ingerował w budowę urządzenia; (IV) jeżeli wady powstaną w wyniku niewłaściwego użytkowania terminala przez kupującego; (V) w przypadku nie wykrycia wady urządzenia.

Ponadto, mogą zostać zastosowane regulacje prawne.

Czy ten artykuł był pomocny?

Nie udało Ci się znaleźć odpowiedzi na Twoje pytanie?

Skontaktuj się z nami

Artykuły w tej sekcji