Blokada urządzenia

Twój terminal płatniczy jest zabezpieczony przez manipulacją za pomocą technicznych mechanizmów bezpieczeństwa. Prosimy posługiwać się terminalem z zachowaniem ostrożności. Należy unikać zewnętrznej siły lub mocnych uderzeń (spowodowanych na przykład upadkiem na podłogę), aby zapobiec wyzwoleniu się mechanizmu. Po wyzwoleniu mechanizmu urządzenie zostanie trwale zablokowane i dalsza jego obsługa nie będzie możliwa.

W takim wypadku na ekranie Twojego terminalu pojawi się komunikat „INVALID BPK” (Terminal Air) lub „Device Blocked” (Terminal PIN+). Konieczna jest wówczas wymiana urządzenia. Skontaktuj się w tym celu z naszym Działem Obsługi Klienta (pomoc@sumup.pl).

Gwarancja

SumUp gwarantuje, że przez okres dwunastu (12) miesięcy od daty dostawy, czytnik kart będzie wolny od wszelkich wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi.

SumUp nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej za czytnik kart w następujących przypadkach: (i) Jeżeli roszczenie ma miejsce po 12 (dwunastu) miesiącach od daty dostawy; (ii) Jeżeli wady powstaną w wyniku niewłaściwego użytkowania czytnika kart przez kupującego; i (iii) w przypadku nie wykrycia wady urządzenia.

Ponadto, mogą zostać zastosowane regulacje prawne.

Czy ten artykuł był pomocny?

Nie udało Ci się znaleźć odpowiedzi na Twoje pytanie?

Skontaktuj się z nami

Artykuły w tej sekcji