Czy SumUp jest odpowiedzialny za wywiązanie się przeze mnie z obowiązków podatkowych?

Jako dostawca mPOS i usług z tym powiązanych SumUp nie ponosi odpowiedzialności za wypełnienie przez użytkownika obowiązków podatkowych i nie będzie kontaktować się z organami podatkowymi, aby przekazać im dane o Twoich transakcjach podatkowych.

Obowiązek przekazywania deklaracji podatkowych oraz pobierania i odprowadzania podatków do właściwego organu spoczywa wyłącznie na użytkownikach. Użytkownicy mogą być objęci obowiązkiem używania zgodnych systemów podatkowych np. kas fiskalnych do przyjmowania płatności gotówkowych i/lub płatności kartą. Obowiązki te należy wówczas spełnić odrębnie i niezależnie od przetwarzania płatności za pomocą infrastruktury płatniczej SumUp.

SumUp nie ma obowiązku ocenić, czy na użytkowniku spoczywa obowiązek odprowadzenia podatku i nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za deklarację podatków od transakcji przeprowadzanych przez Ciebie do właściwego organu podatkowego.

W związku z tym należy pamiętać, że zestawienie transakcji SumUp nie jest dokumentem fiskalnym, chociaż może być bardzo pomocny przy prowadzeniu księgowości przez klienta. Zalecamy, aby klient skontaktował się z lokalnym doradcą podatkowym i upewnił się, że składana przez niego deklaracja podatkowa zawiera wszystkie wymagane informacje.

SumUp jest zarejestrowaną instytucją pieniądza elektronicznego i ma prawo świadczyć usługi płatnicze na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Upoważnienie to zostało wydane przez brytyjski Urząd Regulacji Rynków Finansowych (Financial Conduct Authority) pod numerem 900700.

Czy ten artykuł był pomocny?

Nie udało Ci się znaleźć odpowiedzi na Twoje pytanie?

Skontaktuj się z nami

Artykuły w tej sekcji