Katalog produktów umożliwia tworzenie listy produktów i półek. Dzięki temu, że wszystkie Twoje artykuły znajdują się w jednym miejscu, możesz nimi z łatwością zarządzać i tym samym usprawnić transakcje. 

Katalog produktów

Katalog produktów umożliwia tworzenie produktów i zarządzanie nimi.

Włączanie katalogu produktów

Aby włączyć katalog produktów w aplikacji SumUp, kliknij symbol ustawień Default.pngna dolnym pasku menu i ustaw suwak obok „Katalogu produktów” w pozycji aktywnej.

Jak przyjmować płatności z włączonym katalogiem produktów
 1. Zaloguj się do swojego konta SumUp.
 2. Jeśli został włączony katalog produktów, aplikacja automatycznie otworzy się na ekranie „Wszystkie produkty”, gdzie możesz wybierać lub wyszukiwać według kategorii, a następnie według produktu, aby szybko i automatycznie wypełnić cenę oraz opis produktu, którego dotyczy transakcja.
 3. Wybierz produkt. Jeśli produkt występuje w kilku wersjach
  , wybierz wersję,
  którą sprzedajesz.
 4. Produkt jest teraz zapisany w koszyku, który znajduje się na dole ekranu. Możesz dodać większą liczbę produktów do transakcji, wracając do ekranu „Wszystkie produkty” lub do kasy, i klikając opcję „Przyjmij płatność”.
 5. Pojawi się ekran „Metody płatności".
 6. Klient może zapłacić kartą, zbliżeniowo lub gotówką, jeżeli takie opcje zostały uruchomione. Aby dowiedzieć się więcej o możliwości aktywowania opcji przyjmowania płatności gotówką, kliknij tutaj. W celu uzyskania dalszych informacji o przyjmowaniu płatności kartą, kliknij tutaj.
 7. Gotowe! Transakcja przy użyciu katalogu produktów została zakończona powodzeniem.

Koszyk

Koszyk zawiera nazwy, ilość produktów oraz VAT (jeśli ta opcja została włączona) i stanowi podsumowanie zamówienia.

Aby przejść do koszyka
 1. Kliknij ikonę koszykaDefault.png(po lewej stronie).
 2. Aby wyświetlić przedmioty dodane do koszyka, kliknij symbol koszyka w dolnej części ekranu.
Aby dokonać zmian w koszyku
 1. Kliknij ikonę koszykaDefault.png(po lewej stronie).
 2. Aby wyświetlić przedmioty dodane do koszyka, kliknij symbol koszyka w dolnej części ekranu.
 3. Możesz dodać lub usunąć liczbę przedmiotów w koszyku wybierając dany przedmiot i klikając odpowiednio symbol „+” lub „-”.

Zarządzanie produktami

Zoptymalizuj katalog produktów dodając, usuwając i edytując produkty oraz ich warianty.

Utwórz nowy produkt

Zanim rozpoczniesz konfigurację katalogu produktów

 1. Upewnij się, że katalog produktów jest włączony, postępując zgodnie ze wskazówkami poniżej.
 2. Otwórz katalog produktów, klikając symbol transakcji Default.png(po lewej stronie).
 3. Wybierz symbol edycji w prawym górnym rogu. Teraz w lewym dolnym rogu możesz zaznaczyć opcję „Nowy produkt”.
 4. Zostanie wyświetlone okno, w którym możliwe jest wprowadzenie nazwy produktu oraz dodanie jego zdjęcia (opcjonalnie), ceny, etykiety i wariantu, jeżeli produkt występuje w kilku wersjach.
 5. Jeżeli posiadasz kilka wersji tego samego produktu i chcesz wprowadzić dodatkowe nazwy oraz ceny dla każdej wersji, wprowadź je pojedynczo klikając „Dodaj wariant”.
 6. Możesz wybrać odpowiednią stawkę podatku VAT dla każdego produktu. Jeśli chcesz edytować stawki podatku, skorzystaj z poradnika Zarządzanie podatkami poniżej.
 7. Jeżeli wszystkie informacje o produkcie spełniają Twoje oczekiwania, zapisz produkt, klikając parafkę w prawym górnym rogu.
Przenieś produkt
 1. Otwórz katalog produktów, klikając symbol transakcji Default.png(po lewej stronie).
 2. Następnie wyszukaj produkt w górnym pasku wyszukiwania lub w odpowiedniej kategorii.
 3. Po kliknięciu zlokalizowanego produktu pojawi się ekran „Edytuj produkt".
 4. W drugim polu możesz zmienić kategorię produktu.
 5. Aby potwierdzić zmianę, kliknij parafkę w prawym górnym rogu. Produkt zostanie zapisany w wybranej kategorii.
Edytuj produkt
 1. Otwórz katalog produktów, klikając symbol transakcji Default.png(po lewej stronie).
 2. Następnie wyszukaj produkt w górnym pasku wyszukiwania lub w odpowiedniej kategorii.
 3. Po kliknięciu odnalezionego produktu pojawi się ekran „Edytuj produkt". Możesz zmienić nazwę, kategorię, zdjęcie, etykietę, cenę oraz stawkę podatku dla produktu.
 4. Po wprowadzeniu zmian potwierdź je klikając parafkę w prawym górnym rogu.
Załaduj/edytuj zdjęcie produktu
 1. Otwórz katalog produktów, klikając symbol transakcji Default.png(po lewej stronie).
 2. Następnie wyszukaj produkt w górnym pasku wyszukiwania lub w odpowiedniej kategorii.
 3. Po kliknięciu wyszukanego produktu pojawi się ekran „Edytuj produkt".
 4. Jeśli klikniesz zdjęcie produktu, pojawią się następujące opcje:
 • Wybierz z galerii: ta opcja pozwala wybrać zdjęcie z galerii
  urządzenia.
 • Zrób zdjęcie: ta opcja umożliwia zrobienie nowego zdjęcia produktu.
 • Usuń zdjęcie: wybierając tę opcję usuniesz obecne zdjęcie produktu. Uwaga: Nawet jeżeli usuniesz zdjęcie, możesz zachować produkt w asortymencie.
Usuń produkt
 1. Otwórz katalog produktów, klikając symbol transakcji Default.png(po lewej stronie).
 2. Następnie wyszukaj produkt w górnym pasku wyszukiwania lub w odpowiedniej kategorii.
 3. Po kliknięciu zlokalizowanego produktu pojawi się ekran „Edytuj produkt".
 4. Klikając polecenie „Usuń produkt” na dole ekranu, usuniesz produkt z katalogu.

Zarządzanie kategoriami

Dzięki zakładce „Kategorie produktów" możesz porządkować produkty, grupując je w dowolne kategorie ułatwiające dokonywanie transakcji.

Utwórz nową kategorię
 1. Otwórz katalog produktów, klikając symbol transakcji Default.png(po lewej stronie).
 2. Wybierz symbol edycji w prawym górnym rogu. Teraz w lewym dolnym rogu możesz zaznaczyć opcję „Nowa kategoria”.
 3. Zostanie wyświetlone okno z prośbą o nadanie nazwy kategorii. Wprowadź nazwę kategorii i kliknij „Gotowe”.

Do nowo utworzonej kategorii będzie teraz można dodawać istniejące lub nowe produkty.

Zmień nazwę kategorii
 1. Otwórz katalog produktów, klikając symbol transakcji Default.png(po lewej stronie).
 2. Wybierz kategorię, której nazwę chcesz zmienić.
 3. Zostanie wyświetlone okno umożliwiające zmianę nazwy kategorii. Wprowadź nową nazwę.
 4. Po zakończeniu kliknij „Gotowe”. Utworzona nazwa zostanie zapisana.
Usuń kategorię

Aby usunąć kategorię (wraz ze wszystkimi znajdującymi się w niej produktami):

 1. Otwórz katalog produktów, klikając symbol transakcji Default.png(po lewej stronie).
 2. Wybierz kategorię, którą chcesz usunąć.
 3. Zostanie wyświetlone okno umożliwiające zmianę nazwy kategorii. Za pośrednictwem okna można też usuwać kategorie. Aby to zrobić, należy wybrać polecenie „Usuń".
 4. Kliknięcie polecenia „Usuń” spowoduje usunięcie kategorii i wszystkich należących do niej produktów z katalogu.

Zarządzanie podatkami

Panel podatkowy służy do zarządzania stawkami VAT. Uwaga: aby włączyć i / lub edytować VAT, trzeba najpierw włączyć katalog produktów. (Zobacz wyżej, jak to zrobić.)

Skonfiguruj VAT
 1. Kliknij symbol ustawieńDefault.png. Upewnij się, że katalog produktów jest włączony, a następnie wybierz „Podatki”.
 2. Domyślnie w pierwszym wierszu zostanie automatycznie ustawiona lokalna stawka VAT. Jeśli chcesz edytować domyślną stawkę VAT, dotknij „Edytuj” w lewym górnym rogu i wprowadź odpowiednią stawkę. Ta stawka VAT będzie domyślnie wybrana dla nowych lub ręcznie wprowadzonych produktów. W tym miejscu możesz również tworzyć inne stawki VAT, wprowadzając procentową wartość stawki po prawej stronie i nazwę podatku po lewej stronie.
 3. Po ustawieniu odpowiednich stawek VAT kliknij „Gotowe” .
Edytuj VAT
 1. Kliknij symbol ustawieńDefault.png i wybierz „Podatki”.
 2. Wybierz stawkę podatku, którą chcesz edytować, i zmień wartość procentową lub nazwę .
Usuń VAT
 1. Kliknij symbol ustawieńDefault.png i wybierz „Podatki”.
 2. Wybierz stawkę podatku, którą chcesz usunąć.
 3. Potwierdź wybór, klikając symbol minus. VAT zostanie usunięty.

Uwaga: Upewnij się, że VAT, który chcesz usunąć, nie jest powiązany z żadnym produktem ani nie jest domyślnym podatkiem VAT, ponieważ domyślny VAT można jedynie zmienić, ale nie usunąć.

Czy ten artykuł był pomocny?

Nie udało Ci się znaleźć odpowiedzi na Twoje pytanie?

Skontaktuj się z nami

Artykuły w tej sekcji